Listopadowa kartka z kalendarza historii KUL

9 – 11 XI 1939 r. aresztowania profesorów KUL
Po zakończeniu dramatycznej kampanii wrześniowej 1939 roku, rozumiejąc potrzebę kształcenia kolejnej generacji młodych Polaków, władze KUL podjęły decyzję o wznowieniu zajęć uniwersyteckich. Okupacyjne władze niemieckie nie pozwoliły jednak by taka sytuacja trwała długo. Już 9 listopada 1939 r. aresztowany został ks. rektor Antoni Szymański, który pozostawał w areszcie domowym do 18 XII 1939 r.

Wznowienie działalności KUL po zakończeniu okupacji niemieckiej.
Jesienią 1944 r. nad Wisłą wciąż trwały walki niemiecko – radzieckie, a na Lubelszczyźnie władzę sprawował nielegalny rząd komunistyczny (PKWN), faktycznie kierowany przez Sowietów. W zaistniałej sytuacji wznowienie działalności przez KUL stawało się niezwykle trudne. Jedyną szansę stanowiła tymczasowa słabość władzy komunistów. PKWN potrzebował w tym okresie wszelkich przejawów uznania jego rządów, starając się stworzyć pozory legitymizacji swojej władzy. Wykorzystał to ks. Antoni Słomkowski, który podjął starania zmierzające do ponownego otwarcia Uniwersytetu.

22 XI - 4 XII 1969 r. – Wykłady o Wyspiańskim.
Z inicjatywy Towarzystwa Naukowego KUL w dniach 22 XI - 4 XII 1969 r. wygłoszono cykl wykładów poświęconych Wyspiańskiemu.

29 XI - 4 XII 1972 r. – Sesja Norwidowska na KUL.
Towarzystwo Naukowe KUL zorganizowało w dniach 29 XI - 4 XII 1972 r. cykl wykładów z okazji 150 rocznicy urodzin Cypriana Norwida. W przeddzień tej sesji (28 listopada) Tadeusz Jurasz — aktor Teatru Starego w Krakowie — wygłosił w auli uniwersyteckiej KUL monodram C. K. Norwida Rzecz o wolności słowa.

11 XI 1973 r. – koncert zespołu Anawa, pod kierownictwem Jana Kantego Pawluśkiewicza.
Grupa powstała w 1967 r. w Krakowie, początkowo jako formacje akompaniująca występom kabaretowym. W latach 70 – tych stała się w Polsce bardzo popularna, miedzy innymi dzięki współpracy z Markiem Grechutą, nawiązanej w 1976 r.

11-12 XI 1972 r. – 20-lecie działalności Teatru Akademickiego.

11-12 XI 1972 r. Teatr Akademicki obchodził 20-lecie działalności. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele Akademickim. Następnie odbyło się uroczyste spotkanie uczestników z referatem mgra A. Chruszczewskiego o dorobku Teatru oraz wspomnieniami b. członków zespołu z różnych generacji.


22-24 XI 1973 r. – Międzynarodowe kolokwium na temat „Komisja Edukacji Narodowej w kontekście dziejów wychowania i kultury w Europie XVIII w.”

22-24 XI 1973 r. odbyło się międzynarodowe kolokwium na temat: „Komisja Edukacji Narodowej w kontekście dziejów wychowania i kultury w Europie XVIII w., którego zorganizowania podjęło się Towarzystwo Naukowe KUL.


12 listopada 1978 r. – wręczenie medalu „Za zasługi dla KUL” ks. prof. Wincentemu Granatowi.
Uroczystość miała miejsce podczas jubileuszowej inauguracji roku akademickiego 1978/1979. W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu medalu byłemu rektorowi KUL czytamy: Pełna dobroci i życzliwości postawa wobec wszystkich ludzi, zwłaszcza wobec pracowników i młodzieży akademickiej zjednała mu powszechny szacunek i uznanie w społeczności uniwersyteckiej.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona