Październikowa kartka z kalendarza historii KUL


50 lat „Zeszytów Naukowych KUL”.
18 października 1957 r. odbyło się pierwsze zebranie redakcji „Zeszytów Naukowych KUL”. Uczestniczył w nim ks. prof. Marian Rechowicz, kierownik wydawnictw TN KUL Józef Szymański, powołany na sekretarza redakcji Konstanty Turowski, a także przedstawiciele Wydziałów. Podczas spotkania ustalono nie tylko tytuł czasopisma, ale także określono jego zawartość.

16 X 1976r. – Jubileusz ks. prof. dra Mieczysława Żywczyńskiego.
Dnia 16 X 1976 r. społeczność naszego Uniwersytetu uczciła 50-lecie pracy naukowej i 75-lecie urodzin wybitnego historyka, ks. prof. dra hab. Mieczysława Żywczyńskiego. O godz. 16.00 w czytelni głównej Biblioteki KUL ks. rektor prof. dr M. Krąpiec powitał Dostojnego Jubilata i około 120 uczestników uroczystości.
bjambyn_rinczen_400


5 X 1976 r. – Profesor Bjambyn Rinczen na KUL.

Dnia 5 października 1976 r. przebywał na KUL-u prof. Bjambyn Rinczen, wykładowca uniwersytetu w Ułan-Bator, filolog językoznawca, etnograf i historyk kultury, tłumacz Pana Tadeusza na język mongolski.

8 X 1976 r. - Profesor Jan Parandowski doktorem honoris causa KUL.

Uroczystość nadania profesorowi Parandowskiego tytułu doktora honorowego naszej Uczelni miała miejsce w Warszawie 8 października 1976 r. Wstępem do niej była msza św. odprawiona przez ks. Stefana kard. Wyszyńskiego, prymasa Polski w jego prywatnej kaplicy. Zebrani modlili się w intencji dostojnego doktoranta oraz jego najbliższej rodziny. Wśród obecnych był Senat Akademicki KUL oraz członkowie polskiego PEN – Clubu, którego prof. Parandowski był prezesem. Wręczenie dyplomu miało miejsce tego samego dnia w południe w mieszkaniu państwa Parandowskich w Warszawie.
(„Biuletyn Informacyjny KUL”, (1977) nr 1, s. 39 – 42.)

14  X 1977 r. - Rektor KUL Wielkim Oficerem Orderu Leopolda.
14 października 1977 r. król Belgów Baudouin I przyznał o. prof. dr Mieczysławowi Krąpcowi, rektorowi Uczelni jedno z najbardziej zaszczytnych europejskich odznaczeń honorowych – Order Leopolda (L'ordre de Léopold, Leopoldsorde).
26 - 27 X 1977 r. - Sympozjum „Problematyka sensu życia w psychologii".
Koło Naukowe Psychologów KUL zorganizowało w dniach 26-27 X 77 r. sympozjum nt.: Problematyka sensu życia w psychologii. Otwarcia obrad dokonał ks. doc. dr Władysław Pręzyna.
aukulp049_400_01


14-15 X 1978 r. - Pielgrzymka na Jasną Górę.
W dniach 14-15 października 1978 r. w ramach obchodów 60 - lecia KUL, Rektorat zorganizował dziękczynną pielgrzymkę na Jasną Górę. Uczestniczyło w niej 475 pracowników naukowych i studentów, na czele z wielkim kanclerzem, ojcem rektorem i Senatem Akademickim.
16 X 1978 r. - Profesor KUL Ojcem Świętym!

23 X 1983 r. - Redakcja Encyklopedii Katolickiej na audiencji u Ojca Świętego

23 października 1983 r. w Sali Klementyńskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli zespołu redagującego Encyklopedię Katolicką z Ojcem Św. Janem Pawłem II. W audiencji uczestniczył redaktor naczelny - ks. prof. dr Stanisław Kamiński, doc. dr. Krystyna Stawecka, a także redaktorzy poszczególnych działów (teologicznego, historycznego i filozoficznego) oraz przedstawiciele zespołu adiustacyjnego. Spotkanie stało się okazją do wręczenia Janowi Pawłowi II  świeżo wydanego IV tomu Encyklopedii.
(„Biuletyn Informacyjny KUL”, (1983), n. 1-2, s. 160.)
 
25-26 X 1983 r. - Nowe organy w auli uniwersyteckiej.
Uroczystość oddania do użytku nowych organów miała miejsce w dniach 25-26 października 1983 r. Organy zostały zrobione przez firmę Włodzimierza Truszczyńskiego z Warszawy. Prace nadzorował ks. doc. dr Jan Chwałek.  Punktem kulminacyjnym uroczystości była prezentacja możliwości muzycznych nowego instrumentu, po której nastąpił recital organowy. Złożyły się na niego m.in. utwory Regera, Surzyńskiego, Bacha, Petersa i Oxinagasa. Wykonawcami poszczególnych utworów byli pracownicy Instytutu Muzykologii  Kościelnej KUL.
(„Biuletyn Informacyjny KUL”, (1983), n. 1-2, s. 161.)

27 X 1984 r. - Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy dom dla studentek na Poczekajce.
Wydarzenie miało miejsce 27 października 1984 r., w przeddzień inauguracji nowego roku akademickiego. W uroczystości wziął udział Prymas Polski Józef Kard. Glemp, ordynariusz lubelski bp Bolesław Pylak oraz Senat Akademicki KUL. Poświecenia kamienia węgielnego dokonał ks. Prymas, a pierwszą kielnię zaprawy położył ówczesny rektor KUL - bp prof. dr Piotr Hemprek.
(„Biuletyn Informacyjny KUL”, (1984) n.1-2, s. 123-125.)

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 20 października 1985 r. miało miejsce nadanie tytułu doktora honoris causa Jego Eminencji Józefowi kard. Glempowi.
(„Biuletyn Informacyjny KUL”, (1985) nr 2, s. 77)
 
24 października 1985 r. na zaproszenie studentów polonistyki w murach naszej Uczelni gości poeta ks. Jan Twardowski
(„Biuletyn Informacyjny KUL”, (1985) nr 2, s. 77

aukulp019_filtered_400

18 X 1992 r. – Poświęcenie nowej Mensa Academica.

18 października 1992 r. Prymas Polski Józef kardynał Glemp w obecności dostojnych gości, przybyłych na inaugurację roku akademickiego w KUL, dokonał poświęcenia nowej stołówki akademickiej.


13 X 1994 r. - Poświęcenie domu akademickiego dla studentów z krajów postkomunistycznych.

13 października 1994 r. ksiądz arcybiskup Szczepan Wesoły dokonał poświecenia domu akademickiego przy ul. Bocznej Lubomelskiej. Nowy akademik przeznaczony został dla studentów z krajów byłego Bloku Wschodniego, którzy zdecydowali się podjąć studia w KUL. Dom wybudowano dzięki staraniom Fundacji Jana Pawła II.
(„Zeszyty Naukowe KUL”, (1994), z. 3 – 4, s. 235.)

beztytuu_1
10 X 1995 r. - Kawalerowie Maltańscy z wizytą w KUL.

10 października 1995 r. naszą Uczelnię odwiedziła grupa członków Suwerennego
Rycerstwa Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego (Kawalerów Maltańskich). Wśród nich obecny był prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, hrabia Władysław Tarnowski. Członkowie zakonu, którego działalność sięga XI w., zostali przyjęci przez prorektora KUL ks. prof. Andrzeja Szostka.
(„Zeszyty Naukowe KUL”, (1995), z. 3 – 4, s. 239.)


29 X 1996 r. - Ambasador Wielkiej Brytanii gościem w KUL.

29 października 1996 r., podczas wizyty w murach naszej Uczelni, p. Chriptopher Hum, ambasador Zjednoczonego Królestwa, złożył wizytę ks. rektorowi Stanisławowi Wielgusowi. W spotkaniu uczestniczył również ks. prorektor Andrzej Szostek.
(„Zeszyty Naukowe KUL”, (1996), z. 1 – 2, s. 276.)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona