Kwietniowa karta z kalendarza historii KUL

1923 r. - Studenckie organizacje działające na KUL wiosną roku 1923 w relacji ks. A. Marchewki.

 

Nadanie KUL pełnych praw wyższej uczelni państwowej regulowała ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. w następującym brzmieniu:
Ustawa z dn. 9 kwietnia 1938 r. o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu pełnych praw państwowych szkół akademickich.
Art. 1. Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu nadaje się pełne prawa państwowych szkół akademickich.
Art. 2. Wykonanie Ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – I. Mościcki, Prezes Rady Ministrów – Sławoj Składkowski, Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – W. Świętosławski.

6 IV 1946 r. – Wznowiono działalność AZS.
Działalność Akademickiego Związku Sportowego grupująca członków obu lubelskich uczelni została wznowiona 6 kwietnia 1946 r. Kuratorem Związku został prof. dr T. Kielanowski. Uruchomiono następujące sekcje: piłki ręcznej pań i panów, hokejową, lekkoatletyczną, szermierczą, piłki nożnej, tenisa stołowego, bokserską, narciarską, pływacką i szachową.

27 IV 1947 r. – Wznowiono działalność Koła Ekonomistów.
Z dniem 27 kwietnia 1947 roku rozpoczęło swoją działalność Koło Ekonomistów. W tym dniu odbyło się pierwsze powojenne walne zebranie Koła. Kuratorem został z ramienia Senatu prof. dr I. Czuma. W ciągu roku od rozpoczęcia działalności Koło odniosło duże sukcesy w dziedzinie wydawniczej. Wydano bowiem w tym czasie 12 skryptów. Zostały one opracowane przez członków Koła na podstawie wykładów profesorów KUL.
(Deo et Patriae KUL, s. 54-55)

20 IV 1948 r. - Chór Akademicki uzyskał statut samodzielnej organizacji.
Początki Chóru Akademickiego sięgają roku 1922. Po wojnie wznowił pracę jako grupa Chóru Bratniej Pomocy. Pierwszy publiczny występ, pod batutą Tadeusza Chyły, miał miejsce wiosną 1946 r. (koncert kolęd). W następnym roku akademickim odbyły się już trzy koncerty (jesienny, grudniowy – dochód przeznaczono na odbudowę Warszawy i wiosenny – pasyjny). W kwietniu 1948 r. chór uzyskał statut samodzielnej organizacji, co znacznie podniosło jego rangę.

1 IV 1952 r. – Aresztowano Ks. Rektora Antoniego Słomkowskiego.
Sprzeciw Ks. Rektora wobec prób założenia na KUL komunistycznych organizacji studenckich, mających na celu zanegowanie katolickiego charakteru Uczelni [zob. marcowa kartka z kalendarza] doprowadził do jego aresztowania pod zarzutem handlu obcą walutą. W trudnej powojennej rzeczywistości, niezwykle ciężką sytuację materialną Uniwersytetu poprawiały dary przesyłane przez Polonię krajów leżących po drugiej stronie „żelaznej kurtyny”. Wykorzystanie tych środków, bez których funkcjonowanie Uczelni stawało pod znakiem zapytania, dostarczyło komunistom pretekstu do aresztowania Ks. Rektora oraz jego brata Leopolda.

norwid_40015 IV 1967 r. – Odbyła premiera „Wandy” Cypriana Kamila Norwida.
Teatr Akademicki KUL wystąpił w dniu 15 kwietnia 1967 roku z drugą już w tym roku akademicką premierą. Tym razem wystawiono „Wandę” C. K. Norwida. Przedstawienie przygotował zespół pod opieką reżyserską Ireny i Tadeusza Byrskich.
(Zeszyty Naukowe KUL, (1967), nr 3.)

kopernik_400_01
10 IV 1972 r. - W gmachu KUL zakończyła się trwająca prawie dwa miesiące wystawa kopernikowska.

Wśród eksponatów zgromadzono ponad 400 kopernikaliów, w tym 40 starodruków i 100 reprodukcji fotograficznych. Od 19 II do 10 IV 1972 wystawę obejrzało 8 tysięcy osób.
(Zeszyty Naukowe KUL, (1972), z. 4, s. 87.)17 IV 1972 r. – Nowa Czytelnia Główna w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL.
Ważnym i długo oczekiwanym wydarzeniem z życiu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL było uruchomienie w dniu 17 kwietnia 1972 roku nowej Czytelni Głównej.

biblioteka_400_02

26 IV 1972 r. – Spotkanie z uczestnikami Powstania Warszawskiego.
Koło Naukowe Historyków KUL zorganizowało w klubie uniwersyteckim „Kuluary” dnia 26 kwietna 1972 roku spotkanie z uczestnikami Powstania Warszawskiego: prof. dr Jerzym Kłoczowskim oraz dr Janiną Niewiarowską, która przybyła z Warszawy.
(Biuletyn Informacyjny KUL, (1972), nr 2, s. 56.)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona