Wrześniowa kartka z kalendarza historii KUL


6 IX 1918 r. - Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wyraziło zgodę na założenie „Uniwersytetu prywatnego w Lublinie”.

Uczelnia miała rozpocząć działalność jeszcze na jesieni 1918 r. Reakcją na tę wiadomość były entuzjastyczne artykuły, które ukazały się w ciągu paru dni w prasie lubelskiej i krakowskiej.

21-22 IX 1976 r. – Sympozjum naukowe „Sacrum w polskiej literaturze współczesnej”.
W dniach 21-22 IX 1976 r. Międzywydziałowy Zakład Badań nad Literaturą Religijną KUL zorganizował sympozjum naukowe poświęcone zagadnieniu Sacrum w polskiej literaturze współczesnej. Sympozjum, zorganizowane w porozumieniu z Komisją Episkopatu do Spraw Seminariów Duchownych i pod protektoratem jej przewodniczącego ks. bpa Lecha Kaczmarka.


Prorektor KUL biskupem sufraganem lubelskim.
1 września 1984 r. w sanktuarium Matki Bożej Kebelskiej w Wąwolnicy miała miejsce ceremonia nadania sakry biskupiej ks. doc. dr. Janowi Śrutwie, prorektorowi KUL. Ks. doc. Śrutwa został ustanowiony biskupem pomocniczym ordynariusza lubelskiego.


Przedstawiciele KUL z wizytą w Watykanie.

W pierwszej połowie września 1985 r. delegacja KUL, złożona z rektora ks. bp. prof. Piotra Hemperka, prorektorów ks. prof. Jana Szlagi i doc. Jana Czerkawskiego oraz kierownika Referatu Współpracy z Zagranicą ks. dr Tadeusza Zasępy przebywała w Watykanie.

24-25 IX 1985 r. – Sesja naukowa - Armia Krajowa Okręgu Lubelskiego.
24-25 września - sekcja historii KUL zorganizowała sesję naukową Armii Krajowej Okręgu Lubelskiego (3 DP AK i 15 PP AK-OP 15). Sesja zgromadziła nie tylko dowódców i żołnierzy AK z Lubelszczyzny, ale z, innych okręgów i obwodów AK.
29 IX 1989 r. - Rejestracja Fundacji Rozwoju KUL.
29 września 1989 roku Sąd Rejonowy Warszawa – Praga zarejestrował Fundację Rozwoju KUL, powołaną do życia przez Prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa. Celem Fundacji jest upowszechnienie dorobku naukowego KUL oraz pozyskiwanie środków materialnych na funkcjonowanie i rozbudowę Uczelni.
beztytu_3

4 IX 1995 r. - Doktoraty honorowe dla pracowników naukowych KUL.

4 września 1995 roku o. prof. dr hab. Mieczysław Albert Krąpiec (kierownik Katedry Metafizyki KUL) oraz o. dr hab. Witaszek (Katedra Egzegezy Ksiąg Prorockich KUL) otrzymali tytuły doktora honoris causa Tarnopolskiego Instytutu Pedagogicznego.
bez_tytuu_2

29 IX 2001 - Rektor KUL członkiem Papieskiej Akademii Życia.

29 września 2001 roku papież Jan Paweł II mianował ks. prof. dr hab. Andrzeja Szostka, rektora KUL członkiem Papieskiej Akademii Życia. Akademia została powołana przez Jana Pawła II w 1994 r.WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona