Lipcowa kartka z kalendarza historii KUL

27 VII - 3 VIII 1972 r. - Ks. prof. Albert Krąpiec brał udział w konferencji rektorów uniwersytetów katolickich.
Spotkanie rektorów połączone było z obchodami 500 - lecia Uniwersytetu w Monachium. Do zadań konferencji należało uchwalenie Karty Katolickich Uniwersytetów Świata, która określa cechy, zadania i formy działalności uniwersytetów katolickich, a także ich wzajemne kontakty i stosunek do władz kościelnych. - NOWE!
(„Biuletyn Informacyjny KUL", (1972) n. 2, s. 44).

11 VII – 23 VIII 1974 r. – Rozpoczęcie działalności Szkoły Leniej Kultury i Języka Polskiego.
Na Kul-u przebywała wówczas 59 osobowa grupa młodzieży polonijnej – słuchaczy Szkoły Leniej Kultury i Języka Polskiego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 24 słuchaczy zostało skierowanych przez Reymont Foundation (Kanada), 27 przez Kościuszko Foundation i St. Mary’s Collage w Orchard Lake (USA), przez kilka dni uczestniczył w kursie także jeden Jugosłowianin.

 VII 1981 r. - pierwszy numer „Vox Patrum”.
Czasopismo wydawane jest przez Międzywydziałowy Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim. Do jego zadań należy przede wszystkim wypełnienie luki w dziedzinie syntetycznych badań nad patrystyką. Od początku pracami redakcji kieruje ks. prof. Stanisław Longosz. Każdy numer czasopisma podzielony jest na sześć partii, które zawierają m.in.: tłumaczenia dokumentów, bibliografię najnowszych publikacji patrystycznych, sprawozdania z sympozjów oraz recenzje. Dotychczas ukazało się 49 tomów, od roku 1994 „Vox Patrum” wychodzi w nowej szacie graficznej.
( „Vox Patrum” (1981) t. 1, s. 3 – 4, „Vox Patrum” (1994) t. 19, „Vox Patrum” (2007) t. 49.)

11 VII - 7VIII 1984 - Chór Akademicki KUL na międzynarodowym tournée.

W dniach 11 lipca – 7 sierpnia 1984 r. Chór Akademicki KUL zaprezentował się szerokiej publiczności podczas licznych koncertów w krajach Europy Zachodniej.

zdj1

5 VII 1985 - o. Mieczysław Krąpiec OP został odznaczony francuskim Orderem Palm Akademickich.

5 lipca 1985 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych PRL poinformowało KUL, że wieloletni rektor Uniwersytetu został odznaczony przez Republikę Francuską Komandorią Orderu Palm Akademickich.


zdj2_01

Ocalić od zapomnienia.

Dwa tygodnie wakacyji (17 – 31 lipca) roku 1989, studenci historii z Koła PTTK przy KUL spędzili w Uściskowie k. Nowego Korczyna, gdzie prowadzili prace przy porządkowaniu grobów żołnierzy z okresu I wojny światowej.

21 VII 1991 - Autobusy prezentem KUL dla Lublina.

21 lipca 1991 r. rektor KUL, ks. prof. Stanisław Wielgus przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej Lublina p. Markowi Poniatowskiemu cztery autobusy, które Uczelnia otrzymała od Przedsiębiorstwa Komunalnego z włoskiej Vicenzy.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona