Sierpniowa kartka z kalendarza historii KUL


30-31. VIII 1973 r. – Chór Jung-Wien w Lublinie.
W dniach 30-31 sierpnia 1973 roku bawił w KUL zaproszony przez Księdza Rektora młodzieżowy chór austriacki Jung-Wien. Chór przybył do Polski w ramach działalności kulturalnej Towarzystwa Austriacko-Polskiego /Osterreichisch-Polnische Gesellscheft/.


25. VIII – 6. IX 1973 r. – Teatr Akademicki KUL na międzynarodowym spotkaniu teatralnym.

Na przełomie sierpnia i września 12-osobowa grupa członków teatru wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu na wyspie Ugljan w Jugosławii. Wśród zaproszonych gości znalazła się też młodzież z Francji, Jugosławii, RFN, Portugalii i Szwajcarii.


20. VIII – 1. IX 1980 r. – Prace porządkowe na cmentarzu żydowskim.
Z inicjatywy KUL grupa studentów polskich, niemieckich i włoskich prowadziła gruntowne prace porządkowe na cmentarzu żydowskim w Lublinie.

Więcej»

Wykłady uniwersyteckie dla duchowieństwa na przestrzeni 67 lat.
Inicjatorem przedsięwzięcia, które trwa do dnia dzisiejszego był ks. rektor Antoni Szymański. Pierwsze letnie wykłady zorganizowano przede wszystkim z myślą o duchowieństwie zajmującym się pracą parafialną i katechetyczną. W swoim założeniu miały integrować środowisko księży, a także włączyć ich do wspólnoty uniwersyteckiej. Dzięki nim duchowni, pracujący na prowincji zapoznawali się z najnowszymi prądami umysłowymi i podnosili swoje kwalifikacje.
Rozstrzygnięcie konkursu pamiętnikarskiego o studiach w KUL.
Konkurs na najlepsze wspomnienie, dotyczące studiów na Uniwersytecie zorganizował Instytut Historii Kościoła. Termin składania prac upływał 31 sierpnia 1982. W rywalizacji mogli wziąć udział wszyscy absolwenci KUL od momentu powstania Uczelni.
16 VIII 1999 r. - Ambasador Królestwa Holandii z wizytą na KUL.
16 sierpnia 1999 roku ks. rektor Andrzej Szostek przyjął Jego Eminencję Ambasadora Królestwa Holandii pana Justusa de Wisserna oraz àttache kulturalnego ambasady panią dr Gerdien Verchoor. Następnego dnia dostojni goście spotkali się z kierownikiem Ośrodka Kultury Niderlandzkiej KUL prof. dr hab. Michałem Kaczmarkowskim.
„Zeszyty Naukowe KUL” ,(2000) z. 1 – 2, 120.
WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona