Czerwcowa kartka z kalendarza historii KUL


29 VI 1918 - Oświadczenie Karola Jaroszyńskiego.
Karol Jaroszyński (1877-1929) przedsiębiorca; właściciel 20 cukrowni i rafinerii na Ukrainie, akcjonariusz kilku banków rosyjskich, posiadacz majątków w Petersburgu, Odessie, Monte Carlo, Londynie i Francji, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Uniwersytetu Katolickiego; 29 czerwca 1918 r. złożył oświadczenie, w którym zadeklarował wsparcie materialne dla mającego powstać w Lublinie uniwersytetu. Zobowiązał się do przekazania na fundusz uczelni miliona rubli, wybudowania gmachów uniwersyteckich, a następnie ofiarowania 33 tysięcy rubli na utrzymanie szkoły w pierwszym roku akademickim 1918/1919.


2 VI 1945 – Reaktywacja działalności Koła Historyków.
Dzień 2 czerwca 1945 r. to data od której historycy wznowili swą pracę. Kuratorem Koła został prof. dr A. Wojtkowski.

Karol Kardynał Wojtyła z jednym z najbliższych swoich przyjaciół ks. prof. Tadeuszem Styczniem - zdjęcie zrobiono 13 VI 1967 roku.

wojtyla_styczen_400

Redakcja Encyklopedii Katolickiej nagrodzona.
I tom Encyklopedii Katolickiej zdobył uznanie Ośrodka Publikacji i Studiów Społecznych w Warszawie, który przyznał Redakcji nagrodę na rok 1975 za wybitne osiągnięcie katolickiej myśli naukowej w Polsce. 20 czerwca 1975 r. w nagrodę odebrał sekretarz naukowy Redakcji, ks. dr. Roman Łukaszyk.
(„Biuletyn Informacyjny KUL", (1975), n. 2, s. 51 - 52.)

Pracownicy Towarzystwa Naukowego KUL - zdjęcie zrobione 28 VI 1977 roku.


studenci_400


215pxwyszynski
13 VI 1979 – KUL przedstawia kandydaturę kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski do pokojowej nagrody Nobla.
W piśmie, skierowanym do Komitetu Nagrody Nobla przy parlamencie norweskim przez władze KUL czytamy:
Wielki Kanclerz, Rektor i Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – jako najwyższa władza reprezentująca społeczność akademicką jedynego w Polsce uniwersytetu niepaństwowego – mają zaszczyt przedstawić Wysokiemu Instytutowi kandydaturę Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski do pokojowej Nagrody Nobla.


images_08
10 - 12 VI 1981 – Czesław Miłosz na KUL.

Wizyta poety w murach naszej Alma Mater związana była z nadaniem mu tytułu doktora honorowego przez Senat Akademicki KUL.
Więcej»8 VI 1985 r.
Uroczystość nadania tytułu doktora honorowego KUL ks. kard. J. Willebrandsowi  przewodniczącemu Watykańskiego Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan oraz ks. abp Stylianosowi Harkianakisowi, metropolicie grecko – prawosławnego kościoła w Australii.
6 VI 1986 r. - Ks. prof. Karol Mrowiec CM doktorem honorowym Pontificio Instituto di Musiqua Sacra w Rzymie.
6 czerwca 1986 r. z okazji swego 75 – lecia Papieska Wyższa Szkoła Muzyki sakralnej wyróżniła ośmiu wybitnych muzykologów europejskich tytułami doktora honoris causa. W tym zacnym gronie znalazł się ks. prof. Karol Mrowiec CM, współzałożyciel i wieloletni kierownik Instytutu Muzykologii Kościelnej KUL (1968 – 1990), Katedry Polifonii Religijnej KUL. Ks. prof. Mrowiec do dziś pozostaje członkiem czynnym Towarzystwa Naukowego KUL.
(„Biuletyn Informacyjny KUL”, (1986) n. 2., s. 146.)
9 VI 1987 – Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedza Katolicki Uniwersytet Lubelski.

W ramach III pielgrzymki do Ojczyzny przebywał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Ojciec Święty Jan Paweł II. Podczas pobytu w naszej Uczelni Ojciec Święty spotkał się w nowej auli KUL z przedstawicielami świata nauki, a następnie na dziedzińcu uniwersyteckim ze społecznością akademicką KUL.


1 VI 1991 – Spotkanie pracowników i studentów KUL z Ojcem Świętym w Radomiu.
1 czerwca 1991 roku w Radomiu w czwartym dniu IV pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Ojczyzny – społeczność akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wzięła udział w spotkaniu z Ojcem Świętym.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona