Lutowa kartka kalendarza z historii KUL


ks_radziszewski_400_01

Luty 1918 - Ks. Idzi Radziszewski powołał Komitet Organizacyjny Uniwersytetu.
W skład jego kierownictwa weszli: Karol Jaroszyński (przewodniczący), ks. Idzi Radziszewski (wiceprzewodniczący), Franciszek Skąpski (skarbnik) i Czesław Falkowski (sekretarz).
8 II 1919 – Przy Uniwersytecie Lubelskim powstało Towarzystwo Popierania Ruchu Społecznego.
Towarzystwo miało na celu kierowanie pracą społeczną profesorów.

22 II 1922 - Zmarł założyciel i pierwszy rektor KUL – ks. Idzi Radziszewski.

Idzi Radziszewski urodził się 1 IV 1871 r. w Bratoszewicach, niedaleko Łodzi. Pochodził z wielodzietnej rodziny zubożałej szlachty, w której silne były tradycje patriotyczne i chrześcijańskie.

rektor_radziszewski_400

Ks. Idzi Radziszewszki ze studentami KUL podczas wycieczki w 1921 r.


2 II 1928 -
Został zatwierdzony statut Uczelni.
Od tego momentu ustaliła się nazwa KUL (Universitas Catholica Lublinensis).

Od 1 II 1946 - Miesięczna opłata za miejsce w Żeńskim Domu Akademickim wynosiła 60 zł.

Luty 1946 - Senat Akademicki zatwierdził nową wersję statutu „Bratniej Pomocy”.

14 lutego 1946 Stowarzyszenie liczyło 1555 członków, a jego kuratorem był prof. H. Dembiński.

 

19-20 II 1975 r. - KUL gospodarzem VII Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Młodych Klasyków.

W dniach 19 – 20 lutego 1975 r. naszą Uczelnię odwiedzili studenci filologii klasycznej z Poznania, Torunia, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Spotkanie było okazją do zaprezentowania wyników pierwszych samodzielnych badań. Obrady odbywały się w dwóch dziennych sesjach, zorganizowanych w Bibliotece Uniwersyteckiej. Jego zakończenie stanowiło wystąpienie prof. Leokadii Małonowiczówny oraz wieczorny montaż poetycki „Róże dla Safony”.
(„Biuletyn Informacyjny KUL”, (1975), n. 2, s. 52 – 53.

 

17-19 II 1976 – KUL odwiedził Prof. dr Josef Peiper.
Na zaproszenie ks. Kardynała Karola Wojtyły przebywał na KUL-u prof. dr Josef Peiper wykładowca antropologii filozoficznej na Uniwersytecie w Münster. Profesor wygłosił na KUL-u trzy wykłady.
(Biuletyn informacyjny KUL, (1976), nr 2.)

1 II 1978 - Szefem Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych został ks. prof. dr hab. Bolesław Kumor, kierownik Katedry Historii Kościoła.

medal_za_zalugi_kul_rewers_400
20 II 1978 – Ustanowienie Medalu za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Uchwałą Senatu Akademickiego KUL z 20 lutego 1978 ustanowiono Medal za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który przyznawano w dowód uznania zasług dla społeczności akademickiej KUL.

21 II 1983 – Wieczór poezji z udziałem Krzysztofa Kolbergera.
W klubie studenckim Domu Akademickiego KUL przy ul. Sławińskiego 8 odbył się wieczór poezji z udziałem jednego z najwybitniejszych aktorów ówczesnego młodego pokolenia – Krzysztofa Kolbergera. Na program wieczoru złożyły się utwory Adama Mickiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Czesława Miłosza i Stefana Garczyńskiego.
(Biuletyn informacyjny KUL, (1983), nr 1/2.)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona