Marcowa kartka z kalendarza historii KUL

22 III 1923 r. - Młodzież Katolicka przeciwko pojedynkom.

 

Zatwierdzenie „Fundacji Potulickiej Anieli hr Potulickiej".
Prace nad organizacją i powstaniem Fundacji sięgają roku 1925.

2 III 1928 r. - Zatwierdzenie Nowego Statutu KUL.
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zatwierdziło Nowy Statut KUL. Tym samym nasza Uczelnia uzyskała osobowość prawną. Dzięki temu w ciągu najbliższych miesięcy udało się między innymi uregulować status kamienicy przy ul. Niecałej, którą podarował członek Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego Stanisław Wessel. Duży udział w zmaganiach z machiną administracyjno - urzędniczą miał wówczas ks. Dr Kazimierz Bączkiewicz - ówczesny radca prawny warszawskiej kurii metropolitalnej.
(„Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego”, 2 (1926) z. 2, s. 14, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego”, 5 (1930) z. 1, s. 6.).


III 1929 r. - Ojciec Święty odznacza hr. Potulicką medalem papieskim.
Medal ten był wyrazem wielkiej wdzięczności dla hr. Potulickiej za utworzenie Fundacji, oprócz medalu hrabina otrzymała różaniec i relikwiarz św. Teresy.
(J. Ziółek, Fundacja Potulicka im Anieli hr. Potulickiel 1925 - 1948, s. 46)

15 III 1933 r. - Na mocy ustawy o szkołach wyższych KUL został uznany za prywatną szkołę akademicką.
Decyzją Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Janusza Jędrzejewicza Uczelnia otrzymała też prawo do nadawania stopnia magistra na Wydziale Nauk Humanistycznych.

1 III 1943 r. - Grupa pracowników KUL rozpoczęła wykłady w ramach tajnego nauczania w Warszawie.
Dzięki zaangażowaniu ks. prof. Henryka Isakowskiego i współpracy kilku innych przedwojennych profesorów KUL, grupie studentów udało się ukończyć I rok prawa kanonicznego. Dalszą naukę przerwało Powstanie Warszawskie. Po wojnie studenci od razu rozpoczęli kolejne lata studiów w KUL.
(Skład osobowy i spis wykładowców i instytucji KUL 1946/47, s. 15.)

7 III 1945 r. - Dwa miesiące przed ostatecznym zakończeniem wojny, wznowiono naukę na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL.
Pracami wydziału kierowali: ks. prof. Piotr Kałwa, ks. prof. Henryk Isakowski, prof. Leon Halban oraz ks. dr Paweł Pałka.
Początkowo wydział liczył jedynie 16 studentów, po ośmiu na I i II roku studiów.
(Skład osobowy i spis wykładowców i instytucji KUL 1946/47, s. 35.)

22 III 1945 r. - Dyrekcja Teatru Miejskiego w Lublinie przyznała studentom 50 % ulgi przy zakupie biletów na przedstawienia.

20 III 1946 r. - Senat Akademicki dokonał wyboru ks. prof. Antoniego Słomkowskiego na rektora KUL.
Pierwszy powojenny rektor KUL nazywany jest dzisiaj jego drugim założycielem, co wynikało z niezwykle trudnej sytuacji Uczelni po II wojnie światowej. Budynek przy Al. Racławickich zajmowała wówczas Armia Czerwona (Niemcy urządzili tam szpital, który przejęli następnie Rosjanie), natomiast w męskim Domu Akademickim rozlokował się Czerwony Krzyż.

23 III 1946 r. - Reaktywacja Koła Polonistów.

Dnia 23 marca 1946 roku Koło wznowiło swoją działalność. Jego kuratorem został prof. dr Juliusz Kleiner.

 

III 1947 r. - Zawiązanie Koła Anglistów.
W marcu 1947 roku założone zostało na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Koło Anglistów. Kuratorem Koła został mianowany prof. dr P. Mroczkowski. Dzięki staraniem Koła zostały wyświetlone filmy obrazujące działalność i pracę naukową wybitnych przedstawicieli świata literatury angielskiej i amerykańskiej. Koło wydało również skrypt z języka staroangielskiego.

20 III 1947 r. - Powstanie Koła Historii Sztuki.

20 marca 1947 roku zostało zorganizowane na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Koło Historii Sztuki. Kuratorem Koła został Marian Morelowski. Wygłoszono dwa odczyty z zakresu polskiego malarstwa.

5 marca 1949 r. - Senat Akademicki po raz kolejny wybrał ks. Słomkowskiego na stanowisko rektora Uczelni.
Sprawowanie funkcji kluczowej na Uniwersytecie przez człowieka tak aktywnego, a jednocześnie wiernego swoim zasadom nie mógł zyskać akceptacji komunistów, dlatego władze tego wyboru nie zatwierdziły. Wprawdzie ks. Słomkowski dalej pełnił funkcję rektora, jednak dalsze działania władz państwowych przeciw niemu pozostawały już tylko kwestią czasu.

Więcej»

5 III 1966 r. - Śmierć profesora Tadeusza Milewskiego.
W dniu 5 marca 1966 roku zmarł w Krakowie prof. Tadeusz Milewski. Członek Towarzystwa Naukowego KUL i były profesor językoznawstwa indoeuropejskiego i ogólnego w naszym Uniwersytecie jeden z najwybitniejszych polskich uczonych.

Więcej»

31 III 1966 r. - Wznowienie działalności STS „OSET".
W dniu 31 marca 1966 roku po siedmiu latach przerwy, wznowił swą działalność STS „OSET". Na program wieczoru pt. „Człowiek ... brzmi dumnie" złożyły się: 1. Quiz - Co wiesz o KUL, 2. teksty satyryczne K.J. Gałczyńskiego, Z. Gozdawy, W. Stępnia, K. Łojana, w wykonaniu: T. Rowickiego, W. Klisia, Wł. Haracza, J. Tacika, Z. Sitko, A Przegalińskiej (oprawa muzyczna). Całość przygotował i reżyserował H. Podolski.
(Zeszyty Naukowe KUL, (1966), nr 4, s. 89.)

18 III 1974 r. - Koło Polonistów urządziło w auli KUL wieczór autorski Mirona Białoszewskiego.
Z inicjatywy Koła Polonistów Studentów KUL zorganizowany został w dniu 15 marca 1967 wieczór poetycki Mikrona Białoszewskiego.

19 III 1982 r. - Wizyta inż. Zdzisława Pręgowskiego w KUL.
19 marca 1982 roku złożył wizytę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim inż. Z. Pręgowski ze Szwajcarii, twórca i organizator instytucji pod nazwą „Polska w potrzebie". Instytucja ta zajmowała się gromadzeniem środków pieniężnych i materialnych (żywność, odzież, obuwie, lekarstwa) przeznaczonych jako pomoc społeczeństwu polskiemu, w tym także KUL.
(Biuletyn Informacyjny KUL, (1982), nr ½, s. 138.)

lms1_5_40018-20 III 2005 r. - I Lubelskie Manewry Strategów.

W dniach 18 – 20 marca 2005 r. Sekcja Gier Strategicznych (obecnie Sekcja Historii Wojskowości) Koła Naukowego Historyków Studentów KUL zorganizowała w murach naszej Uczelni (w sali 142 Gmachu Głównego) konwent dla miłośników planszowych gier wojennych. Była to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w środowisku akademickim.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona