Styczniowa kartka z kalendarza historii KUL

 

12 I 1919 - Przy Uniwersytecie powstało stowarzyszenie samopomocy studenckiej “Bratnia Pomoc”.
Stowarzyszenie zapewniało studentom dziennym wsparcie finansowe, żywnościowe i mieszkaniowe w trudnej powojennej rzeczywistości.
11 I 1920 - Uniwersytet wizytował marszałek Józef Piłsudski.
Naczelnik zatrzymał się w Lublinie w drodze powrotnej z inspekcji frontu wołyńskiego.
8 I 1922 - Otwarcie wschodniego skrzydła Starego Gmachu KUL.
Uniwersytet uzyskał budynek Szpitala Wojskowego Chorób Zakaźnych nr 1 niecały rok wcześniej – 27 stycznia 1921 r. od Ministerstwa Spraw Wojskowych.
I 1948 - Ograniczanie wpływów Uniwersytetu na kształcenie świeckich.
Przemyślana i konsekwentna polityka władz państwowych zmierzała do ograniczenia wpływów Uniwersytetu na wychowanie i kształcenie ludzi świeckich.

seminarium_400_02
Seminarium Duchowne - pierwotna siedziba KUL.

11 I 1950 - Atak prasowy na KUL.

W ramach walki z Kościołem i jedyną niezależną uczelnią w PRL, komunistyczny „Sztandar Ludu” na pierwszej stronie umieścił tekst zatytułowany „Niesłychana Uchwała” poświęcony władzom KUL.
I 1953 - Władze państwowe nasiliły działania zmierzające do ograniczenia niezależności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


27 I 1970 - W ramach KUL rozpoczyna działalność Pracownia Leksykograficzna.

22 I 1971 - KUL podpisał porozumienie o współpracy z Katolickim Uniwersytetem w Louvain- la-Neuve.
Głównym nurtem życia akademickiego jest praca naukowa i naukowo-dydaktyczna.
Więcej»
14 I 1976 - Śmierć o. Romualda Gustawa OFM, dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.
O. dr Romuald Gustaw OFM (1911 - 1976) dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w latach 1950 – 1976.
I 1976 - Andrzej Paluchowski nowym dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.
W styczniu 1976 roku następcą o. Romualda Gustawa OFM na stanowisku dyrektora BU został Andrzej Paluchowski, który bez reszty oddał się pracy dyrektora-bibliotekarza.
8 I 1982 - Pierwsze zajęcia na KUL od wprowadzenia stanu wojennego.
8 stycznia 1982 r. Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki PRL wyraziły zgodę na wznowienie zajęć dydaktycznych zawieszonych z powodu wprowadzenia stanu wojennego. Początkowo dotyczyło to jedynie seminariów dla studentów IV i V roku (było ich wówczas w KUL około 80 osób). Dopiero 27 stycznia 1982 r. decyzję rozszerzono na studentów młodszych roczników. Wciąż jednak zakazana była wszelka działalność studenckich kół naukowych i innych organizacji akademickich.
(„Biuletyn Informacyjny KUL", (1982) n. 1 - 2, s. 103.)

1 I 1992 - Na mocy decyzji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymuje stałe dotacje z budżetu Państwa.

Środki państwowe przeznaczane są na bieżące utrzymanie Uczelni i nie dotyczą kwestii inwestycji. Fundusze na rozbudowę KUL uzyskuje się dzięki ofiarności Darczyńców i Przyjaciół Uniwersytetu.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona