KATEDRA PRAWA KARNEGO
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
JANA PAWŁA II

Zaprasza na konferencję naukową
 
KOMUNISTYCZNE PRAWO KARNE
POLSKI LUDOWEJ
Konferencja odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2006 r.
w Collegium Jana Pawła II
w sali C 1031 (X piętro)


PROGRAM

Część I - godz. 10.00

10.00 - Słowo wstępne Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

10.10 - Wprowadzenie Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

10.20 - Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak: Aksjologia komunistycznego prawa karnego Polski Ludowej

11.00 - Dr Krzysztof Wiak: Naczelne zasady prawa karnego na tle komunistycznego prawa karnego Polski Ludowej

11.20 - Prof. dr hab. Genowefa Rejman: Przestępstwa polityczne w prawie karnym Polski Ludowej

12.00 - Dr Małgorzata Gałązka: Społeczne niebezpieczeństwo czynu w komunistycznym prawie karnym Polski Ludowej


Część II - godz. 13.30

13.30 - Mgr Damian Szeleszczuk: Polityka karna na tle ustawodawstwa i orzecznictwa Sądu Najwyższego w Polsce Ludowej

13.50 - Mgr Sławomir Hypś: Prawnokarna ochrona interesów ekonomicznych Polski Ludowej

14.10  - Dr Radosław Hałas: Prawnokarna reglamentacja życia indywidualnego i wspólnotowego w Polsce Ludowej

14.30 - Mgr Rafał Stępak: Typologia przestępców w doktrynie i komunistycznym prawie Polski Ludowej

14.50 - Dr Małgorzata Wąsek-Wiaderek: Instytucje procedury karnej charakterystyczne dla komunistycznego prawa Polski Ludowej 

15.10 - Dr Mariusz Czyżak: Specyfika wojskowego komunistycznego prawa karnego w Polsce Ludowej


Autor: Filip Cieply
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2006, godz. 17:01 - Filip Ciepły