Pracownicy Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, m.in.:

  • Od 2002 r. Katedra Prawa UE oraz od 2009 r. Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego współpracują z Fundacją Instytut na Rzecz Państwa Prawa prowadząc badania w obszarze prawa migracyjnego i uchodźczego. Aktywność ta ma zarówno wymiar naukowy, jak i praktyczny (udział w pracach Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów), służy wspieraniu i promowaniu zarówno zmian w prawie, jak i przemian mentalnych  oraz asymilacji uchodźców i migrantów w polskim społeczeństwie.

 

  • Od 2009 roku Katedra Prawa Wyznaniowego uczestniczy w projekcie EUREL (Religions in Europe) realizowanym przez DRES (Droit, Religion, Entréprise et Société), we współpracy z CNRS (Centre national de la recherche scientifique) i Uniwersytetem Roberta Schumana w Strasburgu. Istotą projektu jest prowadzenie studiów porównawczych na poziomie europejskim w zakresie statusu prawnego, instytucjonalnego oraz kulturowego religii.

 

 

 

 

  • W 2015 roku zainaugurowana została działalność w ramach sieci European Research Network KULTAX. Obok KUL (reprezentowanej przez Katedrę Finansów i Prawa Finansowego) utworzyły ją Uniwersytety: w Ołomuńcu (Czechy), Trnavie (Słowacja), Debreczynie (Węgry), Cluj-Napoca (Rumunia) oraz Tbilisi (Gruzja). Celem sieci naukowej jest: - podejmowanie wspólnych badań naukowych w zakresie prawa podatkowego i finansów publicznych; - wspólne występowanie z wnioskami o granty międzynarodowe; - organizowanie wspólnych sympozjów i konferencji naukowych; - wymiana nauczycieli akademickich oraz studentów.

 


 zestawienie aktualizowane na bieżąco... 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2015, godz. 20:34 - Marta Ordon