Wykład otwarty nt. Legal position of the religious organisations in Hungary

Open Lecture

Legal position of the religious organisations in Hungary. Case of the ECHR Magyar Keresztény Mennonita Egyház and Others v. Hungary - 70945/11, 23611/12, 26998/12 et al.

Wykład poprowadzi profesor Lóránt CSINK - Department of Constitutional Law Pázmány Péter Catholic University in Budapest.

Organizatorem jest Katedra Prawa Wyznaniowego

Wykład odbędzie się 14 listopada godz. 18.00 sala CI 201.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa“Ideologies and State-Church Relations Legal Framework”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

“Ideologies and State-Church Relations Legal Framework”

 

w dniu 5 maja 2023 r. na Uniwersytecie Trnavskim w Trnavie, Słowacja

odbędzie się

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: “Ideologies and State-Church Relations Legal Framework”

organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnavie

we współpracy z

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Filią w Ełku

Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Katedrą Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Katedrą Prawa Wyznaniowego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

PROGRAM KONFERENCJI


Otwarte seminarium "Equal rights, Churches, and religious freedom"

Open Seminar

Equal rights, Churches, and religious freedom

organized by the Department of Law on Religion and the Department of Penal Law

 

Speakers: Tsisia Okropiridze (Sulkhan-Saba Orbeliani University, Faculty of Law), Zuzanna Gądzik (Department of Penal Law), Aneta Abramowicz and Michał Zawiślak (Department of Law on Religion)

 

Chaired by Krzysztof Wiak (Department of Penal Law) and Piotr Stanisz (Department of Law on Religion)

 

Date: 20 October 2022, 16:40-18:20

Venue: Collegium Iuridicum, room CI 200


Powołanie dyrektora Instytutu Nauk Prawnych na kadencję 2020-2024

Informujemy, że z dniem 1 października 2020 r. Jego Magnificencja Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. prof. zw. dr hab. Mirosław Kalinowski powołał

 

Panią prof. KUL dr hab. Joannę Misztal-Konecką

 

na Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych na kadencję 2020-2024

 

 


Wyniki wyborów przedstawicieli Instytutu Nauk Prawnych na kadencję 2020-2024

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 29 czerwca 2020 r.

wybrano przedstawicieli Instytutu Nauk Prawnych na kadencję 2020-2024:

 

1. przedstawiciel dyscypliny nauki prawne do Senatu KUL:

    dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL

 

2. przedstawiciel dyscypliny nauki prawne do Rady Szkoły Doktorskiej:

    dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

 

3. członek komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników:

    dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL

 

Serdecznie gratulujemy


Kandydaci w wyborach w Instytucie Nauk Prawnych

Kandydaci w wyborach w Instytucie Nauk Prawnych na kadencję 2020-2024:

 

1. na przedstawiciela dyscypliny nauki prawne do Senatu KUL:

- dr hab. Beata Kucia-Guściora

- dr hab. Wojciech Lis

 

2. na przedstawiciela dyscypliny nauki prawne do Rady Szkoły Doktorskiej:

- dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

 

3. na członka komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników:

- dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL

 

 


Zarządzenie Dyrektora Instututu Nauk Prawnych KUL

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych KUL z dnia 10 czerwca 2020 roku

 

ws. zwołania posiedzenia Rady Instytutu Nauk Prawnych na dzień 29 czerwca 2020 roku,  godz. 14.00 celem wyboru:

  • przedstawiciela dyscypliny nauki prawne do Senatu KUL na kadencję 2020-2024;
  • przedstawiciela dyscypliny nauki prawne do Rady Szkoły Doktorskiej na kadencję 2020-2024;
  • członka komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników na kadencję 2020-2024.

Oferta wsparcia dotyczącego pakietu ustaw tzw. tarczy antykryzysowej

W związku z wejściem w życie pakietu ustaw tzw. tarczy antykryzysowej, eksperci z Instytutu Nauk Prawnych KUL oferują wykonanie na rzecz podmiotów zewnętrznych usług badawczych obejmujących: sporządzenie opinii prawnych, ekspertyz, analiz i innych badań naukowych w obszarach dotyczących pakietu ustaw tzw. tarczy antykryzysowej:

 

 

Usługi badawcze wykonywane będą przez pracowników badawczo-dydaktycznych i  badawczych Instytutu Nauk Prawnych lub zespoły tych pracowników w zakresach tematycznych objętych ich specjalnościąZarówno bardzo szeroki zakres merytoryczny potencjalnych obszarów badawczych, jak i duży zespół złożony ze znakomitych teoretyków oraz praktyków prawa są gwarancją usług badawczych świadczonych na najwyższym poziomie.

 

Podmioty zewnętrzne (instytucje, przedsiębiorstwa, podmioty gospodarcze) chcące skorzystać z oferty wsparcia prosimy o kontakt tel. 502 694 779 (Dział Komercjalizacji Wiedzy, Monika Prokopiak-Raczkowska)