Sądowy Uniwersytet dla Szkół

W dniu 6 grudnia 2019 roku w ramach programu Sądowy Uniwersytet dla Szkół, studenci Sekcji Cywilnej Uniwersyteckiej  Poradni Prawnej KUL odczarowywali surowy obraz Sądu. Podczas specjalnie zorganizowanego w Sądzie Okręgowym w Lublinie spotkania studenci starali się zapoznać uczestników, tj. uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z podstawowymi wiadomościami na temat organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania.

Nad przebiegiem spotkania sprawowała pieczę Opiekun  Uniwersyteckiej Poradni Prawnej dr Aneta Biały z Katedry Prawa Cywilnego KUL.

 

Przeczytaj opis spotkania


Grant dla projektu badawczego dr Anety Biały w ramach konkursu MINIATURA 3 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Z satysfakcją informujemy, że w konkursie MINIATURA 3, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki na realizację dwutygodniowej kwerendy w Bibliotece Bodlejańskiej w Oxfordzie, nagrodzone zostało zadanie badawcze dr Anety Biały z Katedry Prawa Cywilnego WPPKiA KUL pt. "Prawo własności ludzkiego ciała i organów - analiza prawnoporównawcza".
Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, przez które rozumiane są oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.
Serdecznie gratulujemy!

Doktorant INP WPPKiA członkiem Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Miło nam poinformować, że Pan Tomasz Tokarski, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych WPPKiA KUL został wybrany podczas XVI Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów na członka Zarządu KRD na kadencję 2020 r. Zjazd odbył się w Warszawie w dniach 6-8 grudnia 2019 r.

 

Czytaj więcej

 


Akademia Prawa Europejskiego

3 grudnia 2019 roku w ramach Uniwersytetu Otwartego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rozpoczeły się zajęcia Akademii Prawa Europejskiego, przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Instytutu Nauk Prawnych KUL.

 

Fotorelacja z inauguracji zajęć

 

 


KUL objął prezydencję w Polskim Centrum Prawa Kosmicznego

 

W dniu 15 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste przekazanie prezydencji w Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II.  Uroczystość ta była połączona z Konferencją Naukową "Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe". W uroczystości i konferencji uczestniczyli: dr hab. Wojciech Sz. Staszewski (który w imieniu KUL przejął przewodnictwo oraz przewodniczył jednej sesji konferencji), dr hab. Anna Kosińska (która wygłosiła referat pt."Złożenie wniosku o ochronę międzynarodową w kosmosie. Studium przypadku"), dr Edyta Krzysztofik, dr Anna Szachoń-Pszenny (która wygłosiła referat pt. "Zarządzanie granicami Unii Europejskiej z wykorzystaniem systemów satelitarnych - rola FRONTEX i EUROSUR) oraz mgr  Aliaksei Shulha.