Powołanie dyrektora Instytutu Nauk Prawnych na kadencję 2020-2024

Informujemy, że z dniem 1 października 2020 r. Jego Magnificencja Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. prof. zw. dr hab. Mirosław Kalinowski powołał

 

Panią prof. KUL dr hab. Joannę Misztal-Konecką

 

na Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych na kadencję 2020-2024

 

 


Wyniki wyborów przedstawicieli Instytutu Nauk Prawnych na kadencję 2020-2024

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 29 czerwca 2020 r.

wybrano przedstawicieli Instytutu Nauk Prawnych na kadencję 2020-2024:

 

1. przedstawiciel dyscypliny nauki prawne do Senatu KUL:

    dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL

 

2. przedstawiciel dyscypliny nauki prawne do Rady Szkoły Doktorskiej:

    dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

 

3. członek komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników:

    dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL

 

Serdecznie gratulujemy


Kandydaci w wyborach w Instytucie Nauk Prawnych

Kandydaci w wyborach w Instytucie Nauk Prawnych na kadencję 2020-2024:

 

1. na przedstawiciela dyscypliny nauki prawne do Senatu KUL:

- dr hab. Beata Kucia-Guściora

- dr hab. Wojciech Lis

 

2. na przedstawiciela dyscypliny nauki prawne do Rady Szkoły Doktorskiej:

- dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

 

3. na członka komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników:

- dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL

 

 


Zarządzenie Dyrektora Instututu Nauk Prawnych KUL

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych KUL z dnia 10 czerwca 2020 roku

 

ws. zwołania posiedzenia Rady Instytutu Nauk Prawnych na dzień 29 czerwca 2020 roku,  godz. 14.00 celem wyboru:

  • przedstawiciela dyscypliny nauki prawne do Senatu KUL na kadencję 2020-2024;
  • przedstawiciela dyscypliny nauki prawne do Rady Szkoły Doktorskiej na kadencję 2020-2024;
  • członka komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników na kadencję 2020-2024.

Oferta wsparcia dotyczącego pakietu ustaw tzw. tarczy antykryzysowej

W związku z wejściem w życie pakietu ustaw tzw. tarczy antykryzysowej, eksperci z Instytutu Nauk Prawnych KUL oferują wykonanie na rzecz podmiotów zewnętrznych usług badawczych obejmujących: sporządzenie opinii prawnych, ekspertyz, analiz i innych badań naukowych w obszarach dotyczących pakietu ustaw tzw. tarczy antykryzysowej:

 

 

Usługi badawcze wykonywane będą przez pracowników badawczo-dydaktycznych i  badawczych Instytutu Nauk Prawnych lub zespoły tych pracowników w zakresach tematycznych objętych ich specjalnościąZarówno bardzo szeroki zakres merytoryczny potencjalnych obszarów badawczych, jak i duży zespół złożony ze znakomitych teoretyków oraz praktyków prawa są gwarancją usług badawczych świadczonych na najwyższym poziomie.

 

Podmioty zewnętrzne (instytucje, przedsiębiorstwa, podmioty gospodarcze) chcące skorzystać z oferty wsparcia prosimy o kontakt tel. 502 694 779 (Dział Komercjalizacji Wiedzy, Monika Prokopiak-Raczkowska)