SUBWENCJA NA NAUKĘ 2020

 

Zarządzenie ROP-0102-3/20 Prorektora ds. nauki i kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie podziału wydzielonej części subwencji przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w 2020 roku

Zarządzenie

 

Środki na prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinach podlegających ewaluacji jakości działalności naukowej są przeznaczone na:

 

1) finansowanie nowych konkursów grantowych dla dyscyplin ewaluowanych [Regulamin konkursów grantowych (w dyscyplinie)];

 

 FORMULARZ WNIOSKU GRANTOWEGO wersja do edycji

 

2) finansowanie rozstrzygniętych konkursów grantowych dla dyscyplin ewaluowanych (kontynuacja) [Regulamin konkursów grantowych (w dyscyplinie) / Klauzula informacyjna];

 

 FORMULARZ WNIOSKU GRANTOWEGO wersja do edycji

 

FORMULARZ RAPORTU KOŃCOWEGO Z REALIZACJI GRANTU wersja do edycji

 

FORMULARZ RAPORTU  ROCZNEGO Z REALIZACJI GRANTU wersja do edycji

 

3) rezerwy dziekanów wydziałów.

 


 

Zarządzenie nr ROP-0102-4/20 Prorektora ds. nauki i kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów konkursów grantowych i regulaminu nagród na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Zarządzenie

 

Do pobrania:

 

Regulamin ogólnouniwersyteckich konkursów grantowych

 

Regulamin konkursów grantowych (w dyscyplinie)

 

Regulamin przyznawania wewnętrznych grantów na prace związane z przygotowywaniem międzynarodowych projektów badawczych

 

Regulamin nagród za najlepiej punktowane publikacje

 

Regulamin funduszu wydawniczego

 

Regulamin wydatkowania rezerwy Dziekana

 

Regulamin przyznawania grantów komercjalizacyjnych

 


 

Zasady publikowania tekstów naukowych

 

PUBLIKOWANIE W KUL

 

PUBLIKOWANIE W WYDAWNICTWACH ZEWNĘTRZNYCH

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2020, godz. 20:13 - Magdalena Sawa