Funkcje pełnione przez pracowników Wydziału oraz członkostwa w zespołach eksperckich powołanych przez organy lub instytucje państwowe 

Dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL został w 2007 r. powołany na stanowisko Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie


 

Dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL został w 2007 r. członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 


 

Dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL został w 2008 r. członkiem Rady Naukowej Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej w Warszawie


 

Dr hab. Jacek Widło został powołany w 2008 r. do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do zespołu opracowującego przepisy nowego kodeksu cywilnego w zakresie zmian podmiotowych oraz zastawu


 

Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek została w 2008 r. członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego


 

Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek została w 2009 r. członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości


 

Dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL został powołany w 2009 r. przez Ministra Sprawiedliwości na członka Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury


 

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński został w 2009 r. powołany przez Ministra Sprawiedliwości na Przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury


 

Dr hab. Marcin Trzebiatowski został w 2010 r. członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli


 

Dr hab. Jacek Widło został powołany w 2011 r. na członka Rady ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministrze Sprawiedliwości


 

Dr Michalina Duda została w 2011 r. członkiem Zespołu ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych w Zakresie Działalności Społecznej i Obywatelskiej przy Kancelarii Prezydenta RP


  

Dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL został w 2012 r. członkiem Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego


 

Dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL został w 2012 r. członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Energii Odnawialnej


 

Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek została w 2012 r. powołana w skład Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych na czteroletnią kadencję


  

Dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL został w 2012 r. powołany na członka Komitetu Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczącego badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze innowacyjnych technologii proekologicznych


 

Dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL został w 2013 r. powołany na przewodniczącego Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych


 

Dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL został powołany w 2013 r. na eksperta sejmowego Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego


 

Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL, Dyrektor Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”, został powołany w 2013 r. do utworzonego przy Ministerstwie Gospodarki Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej


 

Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL został powołany z dniem 22 listopada 2013 r. na członka Kolegium Najwyższej Izby Kontroli


 

Dr hab. Marcin Szewczak uchwałą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 29 kwietnia 2014 r. został powołany na członka Rady Nadzorczej Radia Lublin S.A.


 

Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek została zgłoszona w 2014 r. do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na sędziego ad hoc na dwuletnią kadencję.


 

Ks. dr. hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL, został wybrany przez Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski  na reprezentanta w pracach grupy ds. prawnych przy Komisji Episkopatu Wspólnoty Europejskiej (COMECE) w Brukseli.


 

Dr hab. Piotr Telusiewicz został w 2015 r. członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego.


 

Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości (kadencja 2013-2017).


 

Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL jest członkiem Rady Polityki Penitencjarnej (kadencja 2015-2019).


 

Dr hab. Rafał Sura w listopadzie 2015 r. został wybrany przez Sejm VIII kadencji członkiem Trybunału Stanu 


 

Dr hab. Przemysław Czarnek w grudniu 2015 został powołany przez Panią Prezes Rady Ministrów na stanowisko wojewody lubelskiego


 

Dr hab. Jan Mariusz Izdebski w grudniu 2015 r. został powołany na stanowisko członka Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie


 

Ks. dr hab. Włodzimierz Broński w styczniu 2017 r. został nominowany na II kadencję do Naukowej Rady Doradczej przy GK PGNIG


 

Ks. dr hab. Włodzimierz Broński w maju 2017 r. został powołany przez Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego  na stanowisko członka Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 


 

zestawienie aktualizowane na bieżąco...

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2017, godz. 10:49 - Adam Jankowski