WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Instytut Prawa Kanonicznego
i Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego


zapraszają do udziału w sesji naukowej

Eucharistia fons vitae - współczesne problemy prawne

która odbędzie się 26 kwietnia 2006 roku w Kazimierzu Dolnym
   
Program:

9.00 – 9.15 Otwarcie obrad i powitanie uczestników - Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Dziekan WPPKiA KUL JPII

Sesja I

9.15 – 9.30 Ks. prof. dr hab. Stanisław Tymosz, Synod Biskupów o Eucharystii z 2005 roku

9.35 – 9.50 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, Nadużycia w celebracji Eucharystii w świetle instrukcji „Redemptionis Sacramentum”

9.55 – 10.10 Ks. dr Grzegorz Wojciechowski, „Communicatio in sacris” w porządku kanonicznym

10.10 – 10.30 Dyskusja

10.30 – 11.10 Przerwa na kawę

Sesja II

11.10 – 11.25 Ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, Eucharystia źródłem do doskonałości polskich świętych i błogosławionych

11.30 – 11.45 Ks. dr Mirosław Wróbel, Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej

11.50 – 12.05 Ks. dr Mirosław Sitarz, Obowiązek odprawiania Mszy św. „pro populo”

12.05 – 12.25 Dyskusja

12.30 – 13.55 Obiad

Sesja III

14.00 – 14.15 Ks. dr Sylwester Kasprzak, Eucharystia źródłem i szczytem dzieła ewangelizacji

14.20 – 14.35 Dr Elżbieta Szczot, „Uniones de facto” a Eucharystia

14.40 – 14.55 Ks. dr Ambroży Skorupa, Sakrament Eucharystii w życiu osób konsekrowanych

15.00 – 15.15 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, Prodziekan WZNPiE KUL JPII w Tom. Lub., Filozofia a Eucharystia

15.20 – 15.40 Dyskusja i podsumowanie obrad sesji naukowej

16.15 – 17.00 Msza św. na zakończenie obrad sesji naukowej zostanie odprawiona w Kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap. w Kazimierzu Dolnym

17.30 - Kolacja


Obrady sesji naukowej odbędą się w Domu Pracy Twórczej 26 kwietnia 2006 roku w Kazimierzu Dolnym, ul. Puławska 94
Autor: Filip Cieply
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2006, godz. 18:11 - Filip Ciepły