WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWLA II
Katedra Prawa Rzymskiego

zaprasza do udziału w seminarium naukowym

WOKÓŁ PROBLEMATYKI MAŁŻEŃSTWA W PRAWIE RZYMSKIM
HENRICO INSADOWSKI (1888 – 1946) IN MEMORIAM

Kazimierz Dolny, 5 – 7 maja 2006 r. 

Program:


5 maja 2006 r.

Od 17.00 – Zjazd uczestników
18.00 – Kolacja

Sesja I
  - przewodniczy dr Marzena Dyjakowska
18.45 – Wkład Henryka Insadowskiego do nauki prawa rzymskiego (ks. prof. dr hab. Antoni   Dębiński)
19.05 – Powinowactwo jako okoliczność wyłączająca zawarcie małżeństwa (dr Joanna Misztal – Konecka)


6 maja 2006 r.


Sesja II
– przewodniczy ks. dr Stanisław Jóźwiak
9.00 – Przyczyny rozwodu w prawie rzymskim okresu archaicznego (mgr Dorota Ciuła)
9.20 – Wstąpienie do klasztoru jako przyczyna ustania małżeństwa w prawie justyniańskim (dr Monika Wójcik)
9.40 – Antoniusz i Kleopatra: jakie małżeństwo? (mgr Maciej Jońca)
10.00 – Horacy o rodzinie rzymskiej (dr Marzena Dyjakowska)
10.20 – Dyskusja
10.40 – Przerwa na kawę

Sesja III
– przewodniczy dr Monika Wójcik
11.10 – Małżeństwo w ustawodawstwie synodów galijskich IV – VII wieku (ks. dr Krzysztof Burczak)
11.30 – Przysporzenia na rzecz konkubiny i jej dzieci w ustawodawstwie cesarzy chrześcijańskich (mgr Joanna Gołębiowska)
11.50 – Przysposobienie dziecka w prawie rzymskim, kanonicznym i polskim (ks. dr Mirosław Wróbel)
12.10 – Uwagi św. Augustyna na temat małżeństwa i rodziny rzymskiej (ks. dr Stanisław Jóźwiak)
12.30 – Dyskusja
13.00 – Obiad

Część rekreacyjna
15.00 – Wycieczka piesza do Janowca
19.00 – Kolacja i zamknięcie seminarium


7 maja 2006 r.

9.00 – Śniadanie i rozjazd uczestników spotkania
 

Autor: Filip Cieply
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2011, godz. 12:38 - Marta Ordon