Konferencja naukowa
„Tradycja i postęp w nowelizacji prawa  sądowego cywilnego"

24 listopada 2006 r.

organizatorzy:  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Polska Akademia Nauk


godz. 9.00  - rozpoczęcie konferencji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w sali C 613 - słowo wstępne ks. Prof. A. Dębińskiego (KUL) i prof. J. Glińskiego (O.L.PAN).

9.15 -  prof. M. Sawczuk (UMCS w Lublinie), Laudatio o Prof. N. Picardim

9.40 - prof. V. Nekrosius (Uniwersytet Wileński) - Tradycja a nowelizacja prawa sądowego w krajach nadbałtyckich.

10.05 - prof. D. Dudek (KUL)- Tradycja i postęp w nowelizacji prawa sądowego w świetle Konstytucji.

10.30 - dr. J. Mojak (UMCS) - Tradycja i postęp w nowelizacji prawa papierów wartościowych.

11.00 - 11.20 - przerwa na kawę

11.20 - prof. A. Cojuhari, (Universitatea de Stat din Moldova)   - Tradycja i postęp w nowelizacji prawa sądowego w prawie mołdawskim.

11.45 - prof. P. Pogonowski (KUL) -  Tradycja i postęp w nowelizacji prawa sądowego cywilnego według postulatów ze Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanym.

12.20 - prof. T. Bojarski (UMCS) - Tradycja i postęp w nowelizacji prawa karnego - od Makarewicza do statu nascendi. .

12.30. - prof. R. Martin (Falicon, Francja) - Tradycja i postęp w nowelizacji prawa sądowego w prawie francuskim.

13.00- 15.00 - obiad

15.00- rozpoczęcie obrad w oddziale lubelskim Państwowej Akademii Nauk, Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2

15.05 - prof. dr hab. Switlana Fursa, Kijów - Tradycja i rozwój prawa sądowego cywilnego na Ukrainie.

15.35 - dr W. Graliński (UMCS) - Tradycja i postęp w instytucji Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

16.05 - dr K. Flaga - Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński) - Tradycja i postęp w prawie upadłościowym.

16.30 - prof. M. Sawczuk (UMCS) - Tradycja i postęp w nowelizacji prawa  cywilnego na Zjazdach Katedr Prawa Cywilnego 

17.00 - podsumowanie obrad.

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2011, godz. 12:39 - Marta Ordon