Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zaprasza do udzialu w konferencji naukowej

Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa

12 listopada 2010 r.

Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14

sala C-1031


Program konferencji:

 

godz. 10.00   otwarcie konferencji – Ks. Prof. dr hab. A. Dębiński, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

godz. 10.10   prof. dr hab. D. Dudek (KUL): Model polskiego sądu konstytucyjnego – uwarunkowania ustrojowe, kompetencyjne i proceduralne

 

godz. 10.40   dr P. Radziewicz (INP PAN): Wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego

 

godz. 11.10   prof. dr hab. A. Kuś (KUL): Ocena konstytucyjności Traktatu z Lizbony – perspektywa polska

 

godz. 11.40   dr S. Pawłowski LLM (UKSW): Ocena konstytucyjności Traktatu z Lizbony – perspektywa niemiecka

 

godz. 12.10   przerwa kawowa

 

godz. 12.30   dr M. Laskowska (INP PAN): Kontrola konstytucyjności aktów pochodnego prawa europejskiego w świetle Konstytucji RP i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

 

godz. 13.00   mgr K. Doktór-Bindas (KUL): Kontrola konstytucyjności aktów pochodnego prawa europejskiego w świetle orzecznictwa włoskiego Trybunału Konstytucyjnego

 

godz. 13.30   prof. dr hab. A. Herbet (KUL): Czasowe aspekty wyroków Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności przepisu z Konstytucją z perspektywy prawa konstytucyjnego i cywilnego

 

godz. 14.00   dyskusja

 

godz. 14.30   podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2010, godz. 12:17 - Marta Ordon