24.02.2021 r. Konferencja online: "Ocenianie uczniów w zróżnicowanych grupach edukacji włączającej”

Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL zaprasza na III ogólnopolską konferencję związaną z nauczaniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Ocenianie uczniów w zróżnicowanych grupach edukacji włączającej”. Konferencja odbędzie się 24 lutego 2021 – online, początek o godz. 9.00.

 

W tegorocznej konferencji, dotyczącej trudnej sztuki oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głos zabiorą pracownicy naukowi z pięciu ośrodków akademickich, nauczyciele oraz doradcy metodyczni Lubelskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – współorganizatora wydarzenia. Wykłady i dyskusje dotyczyć będą płaszczyzn współpracy nauczycieli i specjalistów w ramach procesu oceniania, aspektów skutecznego oceniania, priorytetów i celów oraz zasad oceniania.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, a szczególnie specjalistów (pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów), którzy w swojej pracy zawodowej poszukują efektywnych sposobów pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapraszamy do rejestracji elektronicznej w systemie rekrutacji LSCDN.

 

Program i rejestracja na konferencję


17.02.2021 r. webinarium pt: Nawalny, Krym i Donbas: jaka reakcja Unii Europejskiej? 

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Instytut Europy Środkowej oraz „Team Europe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, „Obserwator Międzynarodowy” i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na webinarium pt. „Nawalny, Krym i Donbas: jaka reakcja Unii Europejskiej?”, Lublin, 17 lutego 2021 roku, godz. 10.00-11.30.
Webinarium będzie transmitowane pod następującym linkiem: 
https://us02web.zoom.us/j/87860310848?pwd=VmRNVzBidnJsV0o2MDFXa0dxK0NtZz09
Passcode: 713194


15.01.2021 r. Webinarium "Eksperci w mediach- interpretatorzy, tłumacze rzeczywistości czy aktorzy komunikowania politycznego?"

Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL oraz Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania KUL zapraszają na webinarium "Eksperci w mediach - interpretatorzy, tłumacze rzeczywistości czy aktorzy komunikowania politycznego?". Wydarzenie w formie online odbędzie się 15 stycznia 2021 r. w godz. 14.00-16.00. Link do wydarzenia.

 

 

 


Roman Dzwonkowski SAC Kustosz pamięci Polaków na „nieludzkiej ziemi”

Publikujemy tekst poświęcony śp. ks. prof. Romanowi Dzwonkowskiemu pt.: Roman Dzwonkowski SAC Kustosz pamięci Polaków na „nieludzkiej ziemi”, autorstwa ks. prof. Edwarda Walewandera, opublikowany w: „Nasz Dziennik” z 2-3.01.2021 (nr 1).

Treść artykułu

 

 


Ważny artykuł ś.p. ks. prof. Jana Szymczyka

Przedstawiamy Państwu jedną z ostatnich publikacji ś.p. ks. prof. Jana Szymczyka, pt.: Bieda pozamaterialna, opublikowaną w czasopiśmie WPIS, nr 7-8/2020.

Treść artykułu

 

 


Dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL z Honorową Odznaką za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka

Dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL, pracownik Wydziału Nauk Społecznych, otrzymała Honorową Odznakę za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Wręczył ją Rzecznik Praw Dziecka – Mikołaj Pawlak na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

W wydarzeniu uczestniczył również Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz prorektor KUL ds. misji i administracji prof. Mirosław Sitarz.

 

Honorowa Odznaka za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka to polskie odznaczenie resortowe, ustanowione 15 lutego 2013 rozporządzeniem Prezydenta RP, które jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Galeria

 


16-17.12.2020: XXXVIII Dni Praw Człowieka "Prawa człowieka w czasie pandemii". Pamięci śp. Prof. Piotra Francuza i śp. Ks. Prof. Jana Szymczyka

Instytut Nauk Socjologicznych Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają na XXXVIII Dni Praw Człowieka "Prawa człowieka w czasie pandemii". Wydarzenie w formie online odbędzie się w dn. 16-17 grudnia 2020 r. 

 

Link do wydarzenia


Praca magisterska absolwentki psychologii KUL wyróżniona w konkursie Verba Veritatis

Absolwentka psychologii KUL Aleksandra Górczynska została wyróżniona w konkursie Verba Veritatis na najlepsze prace z dziedziny etyki biznesu. Wyróżnienie zostało przyznane za pracę Stres zawodowy a konflikty między pracą a rodziną: analiza mediacyjnej funkcji dystansowania moralnego napisaną pod kierunkiem s. dr hab. Beaty Zarzyckiej, prof. KUL. Laureatów ogłoszono 10 grudnia 2020 r. podczas XVI Kongresu Consumer Finance.

 

Na XV edycję konkursu wpłynęły aż 43 prace doktorskie, magisterskie, licencjackie, podyplomowe, inżynierskie i habilitacyjne, które dotyczyły m.in. etyki biznesu, zagadnień etycznych w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych czy społecznej odpowiedzialność biznesu. Organizatorem konkursu są Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Akademię Leona Koźmińskiego. Kapituła, w  której zasiadają nie tylko naukowcy, ale także przedstawiciele biznesu, wybrała 10 najlepszych prac, przyznając laureatom 6 nagród i 4 wyróżnienia.