Funkcjonowanie Sekretariatu Wydziału Nauk Społecznych KUL

W związku z Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania KUL, informujemy, że od 18.03.2020 r. Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych KUL funkcjonuje w następujący sposób: w dni robocze, w godzinach 7:30-15:30 wszyscy Sekretarze będą obsługiwać skrzynki mailowe (adresy poniżej).

 

Sekretarz Wydziału:

mgr Teresa Pęzioł - e-mail: wns [at] kul.pl , peziol [at] kul.pl

 

OBSŁUGA STUDENTÓW

 

Ponadto, podajemy dyżurne numery telefonów do obsługi spraw studenckich (w godz. 07.30-13.30):

- 19.03.2020 r. - (81) 445-35-21, (81) 445-35-43

- 20.03.2020 r. - (81) 445-35-25, (81) 445-35-42

- 23.03.2020 r. - (81) 445-35-46, (81) 445-42-99

- 24.03.2020 r. - (81) 445-42-98, (81) 445-35-38

- 25.03.2020 r. - (81) 445-35-25, (81) 445-42-99

- 26.03.2020 r. - (81) 445-35-21, (81) 445-35-43
- 27.03.2020 r. - (81) 445-35-25, (81) 445-35-42
- 30.03.2020 r. - (81) 445-35-46, (81) 445-42-99
- 31.03.2020 r. - (81) 445-42-98, (81) 445-35-38
- 01.04.2020 r. - (81) 445-35-25, (81) 445-42-99

 

Sekretarze ds. procesu kształcenia WNS

 

Sekretarze ds. procesu naukowego WNS


Wsparcie psychologiczne udzielane przez pracowników Instytutu Psychologii KUL

W związku z ogłoszonym stanem epidemii pracownicy Instytutu Psychologii KUL oferują bezpłatną pomoc psychologiczną.

 

Grupa ponad trzydziestu specjalistów z Instytutu Psychologii KUL oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, z której mogą skorzystać wszyscy, którzy w związku ogłoszonym stanem epidemii takiego wsparcia potrzebują.

 

Pomoc jest świadczona telefonicznie. Psychologowie i psychoterapeuci dyżurują w wyznaczonych godzinach od poniedziałku do soboty pod stacjonarnym numerem telefonu (81) 445 40 80. Kontakt jest możliwy również przez Skype: nazwa użytkownika: wsparcie.kul.

 

Szczegółowe informacje i grafik dyżurów znajdują się na stronie  wsparcie.kul.pl.


List Kolegium Dziekańskiego Wydziału Nauk Społecznych KUL do Nauczycieli Akademickich WNS

Szanowni Państwo

P.T. Nauczyciele Akademiccy Wydziału Nauk Społecznych KUL

 

Drugi semestr roku akademickiego 2019/2020 postawił przed nami nowe, zupełnie niespodziewane zadania. Zgodnie z decyzją Władz Uczelni, KUL kontynuuje obecnie kształcenie w formie zdalnej. W dniu wczorajszym zakończyły się prace nad kodowaniem zajęć i dzięki temu listy studentów uczestniczących w Państwa zajęciach dostępne są na platformach Moodle. W tym miejscu serdecznie dziękujemy za ofiarną pracę Pracowników Sekretariatu Wydziału, dzięki którym zadanie to zostało wykonane. Jesteśmy pewni, że także w najbliższych tygodniach zajęcia dydaktyczne na naszym Wydziale poprowadzone zostaną z najwyższą starannością, z kreatywnym wykorzystaniem dostępnych zasobów oraz dzięki wzajemnemu wspieraniu się. Państwa Promotorów szczególnie prosimy o pomoc Doktorantom prowadzącym w tym semestrze zajęcia ze studentami.

 

Prosimy Państwa o pozostawanie w bieżącym kontakcie mailowym. Mimo ograniczeń związanych z pracą zdalną, kontynuowane są prace dotyczące procesu kształcenia w tym i kolejnym roku akademickim oraz prace dotyczące wspierania procesu naukowego. Informacje o szczegółach będziemy przekazywać poprzez stronę internetową Wydziału oraz pocztę elektroniczną.

 

Zapewniamy także o duchowej łączności z Państwem i polecamy sprawy Wydziału i Państwa osobiste opiece naszego świętego patrona, Jana Pawła II.


                                 Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauk Społecznych KUL

 

 

 


List Kolegium Dziekańskiego Wydziału Nauk Społecznych do Studentów

Drodzy Studenci,

 

marcowe dni upływają nam w zupełnie inny sposób, niż spodziewaliśmy się zaczynając ten rok akademicki. Brak osobistych spotkań w salach wykładowych i seminaryjnych nie oznacza jednak przerwania naszej wspólnej pracy i realizacji misji Uczelni. Także w dniach ograniczenia osobistych kontaktów wynikającego z niebezpieczeństw związanych z nowym koronawirusem SARS-Co-2 pracujmy i uczmy się – Deo et Patriae.

 

Zgodnie z postanowieniem Władz Uczelni kształcenie w KUL kontynuowane jest nadal w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy Moodle oraz innych środków komunikacji elektronicznej. Prosimy o szybkie nawiązanie kontaktu z Waszymi nauczycielami na platformie oraz drogą mailową. Jeśli to możliwe, udostępnijcie także maile grupowe i inne formy komunikacji. O pomoc w tym zakresie prosimy szczególnie starostów i liderów grup.

 

Studentów, którzy planowali w tym semestrze odbyć praktyki śródroczne zachęcamy do poszukania nowych form ich odbywania. Nauczyciele szkół podstawowych i średnich także prowadzą nauczanie zdalne. Z dużą wdzięcznością przyjmą na pewno Waszą pomoc w przygotowaniu materiałów do zajęć, animowaniu grup dziecięcych, wyszukiwaniu pożytecznych materiałów online, z których mogliby korzystać ich uczniowie. Niektórych uczniów w najbliższym czasie czekają egzaminy i matury – pomyślcie, jak w sposób zdalny moglibyście pomóc im w uczeniu się?

 

Dla nas wszystkich - pracowników i studentów Wydziału Nauk Społecznych - jest to także szczególny czas - uczenia się z praktyki i dla praktyki, uczenia się poprzez działanie. Zachęcamy wszystkich do pełnego zaangażowania się w obecną sytuację - w Waszych środowiskach bądźcie liderami i animatorami.

  • Obserwujcie i notujcie – to jedyny taki czas kiedy jako przyszli psychologowie, pedagodzy, socjolodzy, pracownicy socjalni, ekonomiści, specjaliści od zarządzania, dziennikarze i politolodzy – możecie poznawać postawy, zachowania, metody działania, o których do tej pory czytaliście tylko w książkach.
  • Nie narzekajcie – proponujcie nowe rozwiązania.
  • Nie czekajcie – włączcie się w pomoc osobom starszym, dzieciom i tym rodzinom, które tego potrzebują.

Zachęcamy Was serdecznie do mądrego wykorzystania tego czasu dla rozwoju własnego, a także rozwoju tych środowisk, w których teraz przebywacie.
Życzymy Wam i waszym Bliskim dużo zdrowia i polecamy opiece naszego Świętego Patrona, Jana Pawła II.

 

                                                                          Wasi Dziekani

 

 

 


Zarządzenie Rektora KUL w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

W związku z sytuacją epidemiologiczną 11 marca 2020r. Zarządzeniem Rektora KUL ze skutkiem natychmiastowym odwołuje się:

 

  • wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz szkolenia i inne spotkania na terenie KUL, prowadzący zajęcia dydaktyczne udostępnią ich treść w formie elektronicznej lub będą prowadzić zajęcia w trybie e-learningowym
  • wszystkie konferencje, imprezy i wydarzenia organizowane przez Uniwersytet i w budynkach KUL
  • zagraniczne i krajowe wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów

a także:

  • wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin w domach studenckich.
  • zamyka się czytelnie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Archiwum KUL oraz Muzeum KUL

 

Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem Zarządzenia. Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

 

Dodatkowe pytania i informacje należy kierować na adres: pytania@kul.pl

 

Prosimy równocześnie o śledzenie aktualnych komunikatów na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

 

Tekst ZARZĄDZENIA NR ROP-0101-84/20

REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 

 

 

 

 

 


03.03.2020 r. - seminarium naukowe "Priorytety nowej Komisji Europejskiej a współczesne wyzwania dla Unii Europejskiej"

Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL, Team Europe, PTSE oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin zapraszają na seminarium naukowe "Priorytety nowej Komisji Europejskiej a współczesne wyzwania dla Unii Europejskiej", które odbędzie się 3 marca 2020 r. w Kolegium Jana Pawła II, sala C-618. Początek wydarzenia o godz. 11.30.


04.04.2020 r. - szkolenie "Jak efektywnie działać w sieci?"

Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL,  Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Słupski Instytut ds. Młodzieży zapraszają na szkolenie "Jak efektywnie działać w sieci?".

Dzięki szkoleniu będzie można dowiedzieć się, jak pisać atrakcyjne teksty dopasowane do wymogów mediów społecznościowych, jak stosować multimedia oraz co zrobić, by posty wyróżniały się na tle innych wpisów. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak świadomie prezentować siebie w sieci, tak by osobisty profil nie był balastem, a szansą  np. na rynku pracy.

Szkolenie odbędzie się w środę, 4 marca 2020 r. w godz. 8.30 - 14.30 w Kolegium Jana Pawła II przy Al. Racławickich 14 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w sali  618.

Chętni do udziału w szkoleniu mogą zgłaszać się do 2 marca 2020 r., wypełniając formularz zgłoszeniowy: http://epgplus.eu/qnz4 

Liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń!6.03.2020 - Debaty Dyplomatyczne, wykład prof. Zbigniewa Krysiaka

Wydział Nauk Społecznych KUL zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Debaty Dyplomatyczne. Tym razem gościem Debaty będzie prof. Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana , który wygłosi wykład zatytułowany "Wspólnota Narodów Europy według Roberta Schumana".

Spotkanie odbędzie się 6 marca 2020 r. o godz. 11.40 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-618.


Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych oraz wydawnictw monografii naukowych

Dnia 20.12.2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

 

KOMUNIKAT

 

 


9-10.12.2019 r. - XXXVII Dni Praw Człowieka

Katedra Socjologii Prawa i Moralności Instytutu Nauk Socjologicznych WNS KUL,  Odział Lubelski Polskiego  Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytut Sądecko-Lubelski zapraszają na XXXVII Dni Praw Człowieka zatytułowane "Prawa człowieka w perspektywie prawa naturalnego. W stulecie urodzin Hanny Waśkiewicz". Wydarzenie się odbędzie 9-10 grudnia 2019 r. w Kolegium Jana Pawła II, sala C -618.