Nagrody FENIKS 2020

Dnia 3 grudnia 2020 roku, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało nagrody FENIKS, honorujące najbardziej wartościowe osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej. Z radością informujemy, że w tegorocznym konkursie uznanie jury zyskała również praca osoby z naszego Wydziału:
- w kategorii Kościół wobec współczesności FENIKSEM została uhonorowana książka s. dr hab. Marii Loyoli Opieli BDNP, prof. KUL Osoba i rodzina wobec wyzwań cywilizacyjnych. Pedagogika integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego, Wydawnictwo KUL 2019.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Wsparcie psychologiczne oferowane przez pracowników Instytutu Psychologii

Szanowni Państwo,
Informujemy o rozpoczęciu drugiej edycji akcji wsparcie psychologiczne oferowane przez pracowników Instytutu Psychologii KUL.
Od 30 listopada na stronie www https://wsparcie.kul.pl widnieje zaktualizowany grafik dyżurów pracowników oferujących swoją pomoc psychologiczną w formie rozmowy telefonicznej lub przez komunikator Skype.

Książka dr. hab. Jacka Wołoszyna z Nagrodą KLIO

Dr hab. Jacek Wołoszyn, pracownik Wydziału Nauk Społecznych KUL (Instytut Nauk o Polityce i Administracji) i pracownik lubelskiego IPN został wyróżniony w konkursie na najlepszą książkę historyczną. Publikacja „Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956” otrzymała II nagrodę w kategorii monografia naukowa. Laureatów Nagrody poznaliśmy 16 listopada.

 

Nagrody Klio od 26 lat przyznaje Porozumienie Wydawców Książki Historycznej oraz Fundacja Historia i Kultura. Przyznawana jest ona w 4 kategoriach polskim autorom oraz wydawcom za wkład w popularyzację historii. W tym roku na konkurs wpłynęło 220 książek wydanych w latach 2019–2020. Jury, obradujące pod przewodnictwem prof. Tomasza Szaroty (PAN), przyznało II nagrodę w kategorii monografia naukowa dr hab. Jackowi Wołoszynowi za książkę „Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956” wydanej przez IPN. Publikacja, analizując zjawisko konspiracji młodzieżowej w kontekście przejawu opozycji politycznej oraz małych grup społecznych, stanowi uzupełnienie wiedzy o losach młodych ludzi w okresie stalinizmu i dokonywanych przez nich wyborach.

 

Dr hab. Jacek Wołoszyn jest związany z KUL od 2010 roku. Jest kierownikiem Katedry Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego oraz pracownikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Lublinie.

 

Serdecznie gratulujemy!


Stypendia "projakościowe" - wstępna lista rankingowa

Wstępna lista rankingowa oceny wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021: Wydział Nauk Społecznych

 

 

 


Informacja dla Pracowników WNS

Uprzejmie informujemy, że mimo przejścia na tryb zdalny, możliwe jest prowadzenie zajęć przez Pracowników z siedziby Uczelni (sala wykładowa, katedra). Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem platformy Teams, jednak Pracownik ma dostęp do pomieszczeń KUL, z których może prowadzić zajęcia zdalne.
Zajęcia stacjonarne ograniczone są tylko do kilku przedmiotów. Informację w tej sprawie otrzymali Prowadzący oraz Studenci.


Tytuł Profesora dla dra hab. Andrzeja Podrazy, prof. KUL

Miło nam poinformować, że postanowieniem z dnia 28 września 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. Andrzejowi Podrazie, prof. KUL, pracownikowi Wydziału Nauk Społecznych KUL, tytuł profesora nauk społecznych.


Serdecznie gratulujemy!