Dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL - kierownik Katedry

 

Dr Grzegorz Wiącek - adiunkt

 

Dr Katarzyna Rutkowska - adiunkt

 

Dr Katarzyna Mariańczyk - asystent

 

 

 


 

w_otrbskiwww_120 Dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL-

                            psycholog, doradca zawodowy

Kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacji KUL. Specjalista w zakresie psychologii rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych. Zaangażowany w realizację międzynarodowych oraz krajowych programów badawczych i szkoleniowych. Stypendysta Fundacji Fulbrighta (1993-94). Konsultant dla struktur rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych. Społecznie wspierający fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Autor ponad 100 publikacji, w tym książek: Szansa na społeczną akceptację (Lublin: RW KUL 1997); Osoby z upośledzeniem umysłowym w sytuacji pracy (Lublin: TN KUL 2001); Interakcyjny model rehabilitacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym (Lublin: Wyd. KUL 2007); Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy (Lublin: Instytut Rynku Pracy 2008); redaktor wielu prac zbiorowych, publikacji naukowych i popularno-naukowych.

 

 

           tytulofbook.4mini_120     ksiazka-08_120      ks_2_-_KopiaK.jpg             ks_1_-_KopiaK.jpg

 

 

 


 

img_0363_120  Dr Grzegorz Wiącek

Adiunkt w Katedrze Psychologii Rehabilitacji KUL. Uczestnik krajowych i międzynarodowych programów naukowych. Stypendysta Polish-British Young Scientists Programme (KBN, British Council). Współpracownik Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie. Autor książki Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym (Lublin: TN KUL 2008) oraz artykułów i referatów na temat kształcenia integracyjnego dzieci z niepełnosprawnością oraz osób głuchoniewidomych. Zainteresowania naukowe – edukacja osób niepełnosprawnych (ze szczególnym uwzględnieniem systemu nauczania kierowanego oraz kształcenia integracyjnego), problematyka niepełnosprawności sprzężonych, metody statystyczne w badaniach psychologicznych.

 

 

efektywna_integracja_szkolna-okadka_120 ks_1_-_KopiaK.jpg 

 


 

  Dr Katarzyna Rutkowska 

 

Psycholog, pedagog, animator i menedżer kultury - absolwentka UMCS Lublin. Ukończyła również podyplomowe studia psychologii sportu (AWF Warszawa), studia „menedżer promocji nauki” (WSEI Lublin, OIC Poland), a także 4-letni kurs psychoterapii prowadzony przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum UJ. W kręgu jej zainteresowań teoretycznych i praktycznych jest psychoterapia i psychologia sportu. Łączy wiedzę z tych obszarów prowadząc także różne szkolenia. Jest autorką i współautorką około 90 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych i szkoleniach zawodowych. Od kilkunastu lat współpracuje z ośrodkami akademickimi prowadząc zajęcia dydaktyczne i badania naukowe. W kręgu jej zainteresowań naukowych jest przede wszystkim szeroko rozumiane zdrowie i rozwój człowieka. Od 2018 roku jest pracownikiem Katedry Psychologii Rehabilitacji KUL.

 


 

km11.jpg Dr Katarzyna Mariańczyk

 

Psycholog i psychoterapeuta → www.kmpsychoterapia.pl ←; asystent w Katedrze Psychologii Rehabilitacji KUL. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi (głównie z niepełnosprawnością ruchową oraz wynikającą z chorób przewlekłych) zdobywała pracując w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Domu Pomocy Społecznej oraz w ramach turnusów rehabilitacyjnych w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie k. Kielc. Ukończyła także kurs i pracowała jako tłumacz-przewodnik osób głuchoniewidomych. Posiada wieloletnie doświadczenie redakcyjne i dziennikarskie zdobywane w Radiu Leliwa w Tarnobrzegu oraz Radiu Centrum w Lublinie. Pracowała także jako redaktor miesięcznika psychologicznego Charaktery, twórczyni i redaktor prowadząca działu Mózg poświęconego neuronaukom. Realizowała również książkowe projekty wydawnicze. Jest współtwórcą książki „Wiara, nadzieja, zdrowie. Siły, które pokonają raka” oraz autorką książki "Kobiety a ryzyko raka".

Posiada doświadczenie dydaktyczne zdobywane poprzez prowadzenie ćwiczeń z psychologii ogólnej, rozwojowej oraz podstaw komunikacji interpersonalnej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz ćwiczeń z psychologii rehabilitacji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ukończyła studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jej zainteresowania naukowe to: problematyka zdrowia i choroby, psychoonkologia, praca zawodowa osób niepełnosprawnych, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz szeroko rozumiane zagadnienie profilaktyki. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych i popularnonaukowych.

 

 

                                                Kasia_okladka_ksiazki_zmn.jpgks_2_-_KopiaK.jpgKobiety.jpg

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

Autor: Grzegorz Wiącek
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2019, godz. 11:46 - Katarzyna Mariańczyk