Konteksty Psychologii Rehabilitacji to projekt obejmujący cykl spotkań naukowych poświęconych teorii i praktyce rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Spotkania są organizowane przez Katedrę Psychologii Rehabilitacji od 2013 roku.
 
Aktualne informacje dostępne są na stronie internetowej tego Projektu:
  
 
W ramach Projektu Konteksty Psychologii Rehabilitacji odbyły się już następujące wydarzenia:
 
- II Amerykańsko-Polskie Seminarium Naukowe "Building inclusive communities" w dniu 17 marca 2016 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, z udziałem prelegentów z University of Massachusetts w Bostonie, School For Global Inclusion And Social Development a także z KUL JPII
 
 
II Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Teorie oraz Praktyka Rehabilitacji pt. DZIECI I MŁODZIEŻ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ w dniach 28-29 października 2015 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
 
 
- Wykład otwarty Pani Dorothy Fraser pt. "What is Augmentative and Alternative Communication? Augmentative Communication in Practice : An Introduction"  - w dniu 30 października 2014 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
 

 
 
- Seminarium naukowe pt. "Access And Inclusion For People With Disabilities" - w dniu 20 października 2014 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, z udziałem prelegentów z University of Massachusetts w Bostonie, American Association on Intelectual and Developmental Disabilities, Developmental Disabilities Association z Kanady, a także z KUL JPII.
 
 
 
 
- I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej - w dniu 3 grudnia 2013 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
 
 
 
Autor: Karolina Krzysztofik
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2016, godz. 16:57 - Karolina Krzysztofik