Journal of Intellectual Disabilities 

 

 

 

 

 

To międzynarodowe czasopismo tematycznie zorientowane wokół refleksji nad sytuacją osób z niepełnosprawnością intelektualną, z obszaru nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu. Stanowi miejsce wymiany wniosków z rozważań teoretycznych, badań naukowych oraz z praktyki edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wymiana ta ma służyć rozwijaniu usług na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Profesor Wojciech Otrębski od 2012 roku jest członkiem kolegium redakcyjnego tego czasopisma.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Journal of Intellectual Disabilities. 

 

Poniżej zamieszczamy spisy treści z wybranych numerów Journal of Intellectual Disabilities:

 

 

2015

JoLD, Volume 19, nr 2, June2015

JoLD, Volume 19, nr 3, Sept2015

JoLD, Volume 19, nr 4, Dec2015

 

2014

JoLD, Volume 18, nr 1, March2014

JoLD, Volume 18, nr 2, June2014

JoLD, Volume 18, nr 3, Sept2014

JoLD, Volume 18, nr 4, Dec2014

 

2013

JoLD, Volume 17, nr 1, March2013

JoLD, Volume 17, nr 2, June2013

JoLD, Volume 17, nr 3, Sept2013

 

2012

JoLD Volume 16, nr 2, June2012

JoLD, Volume 16, nr 3, Sept2012

JoLD, Volume 16, nr 4, Dec2012

 

2003

JoLD Volume 7, nr 4, Dec2003

 

 

 

Autor: Karolina Krzysztofik
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2016, godz. 21:18 - Karolina Krzysztofik