Terminy konsultacji online

Pracowników Pracowni Interdyscyplinarnych

Kontekstów Psychologii Rehabilitacji

 

dr hab. Wojciech Otrębski,  

prof. KUL

środa 12.30-13.15 MS Teams (kod: d99r94t); e-mail: otrebski@kul.pl  
       

dr Katarzyna Mariańczyk

czwartek 12.30-14.00

MS Teams (kod: 3wmsplj) po wcześniejszym

umówieniu przez mail: k.marianczyk@gmail.com

 
       

mgr Klaudia Czapla

czwartek

14.10-15.40

MS Teams (kod: myusysg) po wcześniejszym umówieniu mailowym: klauudiacz@o2.pl  
       
mgr Karolina Krzysztofik

czwartek

10.50-12.20

MS Teams (kod: sm8ppv9) po wcześniejszym umówieniu mailowym: karolina.krzysztofik@kul.pl  
       
       
       
       
Autor: Grzegorz Wiącek
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2020, godz. 13:24 - Karolina Krzysztofik