Ks. prof. Tadeusz Witkowski (1935-2000)

 

 

ks.prof. Tadeusz Witkowski

 

 

" (...)Tak naprawdę, choć nie jestem osobą niepełnosprawną, staram się rozumieć problemy osób niepełnosprawnych i pomagać innym ludziom je rozumieć, bo u podstaw sensownej pomocy osobom niepełnosprawnym jest rozumienie - świadomość spraw". 

/rozmowa z ks. prof. Tadeuszem Witkowskim, 1998, Scriptores Scholarum/

 

 

 

Zapraszamy na naukowe wspomnienia o wyjątkowym człowieku, który stworzył wyjątkowe miejsce - Katedrę Psychologii Rehabilitacji KUL. 

 

 

  

Wystawa o ks. prof. Tadeuszu Witkowskim w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. 

 

Dorobek naukowy ks.prof. Tadeusza Witkowskiego.

 

Twórca lubelskiej szkoły rehabilitacji - ks. prof. Tadeusz Witkowski.

  

Rozmowa z ks. prof. Tadeuszem Witkowskim, Scriptores Scholarum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspomnienia na fotografii 

album_foto

 

 

Scan1 

1986, po obronach prac magisterskich 

mgr Wojciech Otrębski i dr hab. Tadeusz Witkowski 

 

 

Scan_3

1990, wizyta studyjna w Alten (Holandia)

prof. Tadeusz Witkowski, prof. Ewa Skrzetuska, dr Danuta Osik-Chudowolska

 

Scan_2

1994, promocja doktorska 

prof. Tadeusz Witkowski i dr Wojciech Otrębski 

 

ks._prof._Tadeusz_Witkowski_i_prof.__Wojciech_Otrebski

 Tadeusz Witkowski i Wojciech Otrębski 

 

 

 

 

Autor: Katarzyna Mariańczyk
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2019, godz. 08:41 - Katarzyna Mariańczyk