Seminarium doktoranckie z Psychologii Rehabilitacji działa od 2008 roku. Kieruje nim prof. Wojciech Otrębski. Od roku akademickiego 2019/2020 funkcjonuje w ramach Szkoły Doktorskiej.

 

 

 

Terminy zjazdów doktoranckich w roku akademickim 2020/2021:

 

- 17.10.2020           - 20.02.2021

      - 21.11.2020           - 20.03.2021      

- 12.12.2020           - 24.04.2021

- 16.01.2021           - 22.05.2021

 


 

 Doktoranci

Pracowni Interdyscyplinarnych Kontekstów

Psychologii Rehabilitacji

 


 
mgr Monika Krupa-Nowosad 
Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (specjalność: psychologia kliniczna i osobowości; edukacja i komunikacja), doktorantka Szkoły Doktorskiej KUL; terapeuta zajęciowy; trener VCC; coach VCC. Jej zainteresowania naukowe to: problematyka zdrowia i choroby, problematyka radzenia sobie ze stresem, psychologia pozytywna, szeroko rozumiane zagadnienie profilaktyki oraz metody statystyczne analizy danych. W pracy zawodowej współpracuje z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo w tworzeniu oraz realizacji młodzieżowych i specjalistycznych programów edukacyjno-rozwojowych oraz szkoleniach trenerskich. 
 

 

 

Klaudia Czapla

 

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Katolickiego Jana Pawła II (specjalność: psychoprofilaktyka, psychoterapia i psychologia zdrowia). Absolwentka Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w Politechnice Lubelskiej. Zawodowo zajmuje się pracą z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością.

Kontakt: klaudia.czaplaa@o2.pl

 

Publikacje:

Czapla K., Krzysztofik K. (2019). Seksualność a przebieg procesów integracji sensorycznej u młodych osób z ASD - wzajemne relacje i implikacje praktyczne. Annales Universitatis Paedogogicae Cracoviensis. Studia Psychologica XII, 200-217.

Czapla K., Otrębski W. (2017) Differences in sexual behavior of teenangers and young adults withb cerebral palsy: the role of sexual needs and sexual esteem. Sexuality and Disability,  https://doi.org/10.1007/s111955-017-9512-x

Czapla, K., Otrębski W. (2015). Zróżnicowanie przejawów zachowań seksualnych u młodych osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica V, 91-118.

Czapla, K., Otrębski, W. (2014). Sexual self-esteem and sexual needs of young adults with cerebral palsy. Health Psychology Report, 2(4), 1-9.

 


 

Autor: Grzegorz Wiącek
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2021, godz. 16:22 - Karolina Krzysztofik