Dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL - kierownik Pracowni

 

Dr Katarzyna Mariańczyk - adiunkt badawczo-dydaktyczny

 

Dr Karolina Krzysztofik - asystent badawczo-dydaktyczny

 

Mgr Monika Krupa - Nowosad - asystent dydaktyczny

 

Mgr Milena Różyło - asystent dydaktyczny

 

 


 

otr1 Dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL-

                                  psycholog, doradca zawodowy

Kierownik Pracowni Interdyscyplinarnych Kontekstów Psychologii Rehabilitacji KUL. Specjalista w zakresie psychologii rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych. Zaangażowany w realizację międzynarodowych oraz krajowych programów badawczych i szkoleniowych. Stypendysta Fundacji Fulbrighta (1993-94). Konsultant dla struktur rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych. Społecznie wspierający fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Autor ponad 100 publikacji, w tym książek: Szansa na społeczną akceptację (Lublin: RW KUL 1997); Osoby z upośledzeniem umysłowym w sytuacji pracy (Lublin: TN KUL 2001); Interakcyjny model rehabilitacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym (Lublin: Wyd. KUL 2007); Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy (Lublin: Instytut Rynku Pracy 2008); redaktor wielu prac zbiorowych, publikacji naukowych i popularno-naukowych.

 

 

        tytulofbook.4mini_120     ksiazka-08_120          

 

ks_1_-_KopiaK.jpg ks_2_-_KopiaK.jpg

 

 


 

Dr Katarzyna Mariańczyk

 

Psycholog i psychoterapeuta; adiunkt w Pracowni Interdyscyplinarnych Kontekstów Psychologii Rehabilitacji KUL. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi (głównie z niepełnosprawnością ruchową oraz wynikającą z chorób przewlekłych) zdobywała pracując w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Domu Pomocy Społecznej oraz w ramach turnusów rehabilitacyjnych w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie k. Kielc. Ukończyła także kurs i pracowała jako tłumacz-przewodnik osób głuchoniewidomych. Posiada wieloletnie doświadczenie redakcyjne i dziennikarskie zdobywane w Radiu Leliwa w Tarnobrzegu oraz Radiu Centrum w Lublinie. Pracowała także jako redaktor miesięcznika psychologicznego Charaktery, twórczyni i redaktor prowadząca działu Mózg poświęconego neuronaukom. Realizowała również książkowe projekty wydawnicze. Jest współtwórcą książki „Wiara, nadzieja, zdrowie. Siły, które pokonają raka” oraz autorką książki "Kobiety a ryzyko raka".

Posiada doświadczenie dydaktyczne zdobywane poprzez prowadzenie ćwiczeń z psychologii ogólnej, rozwojowej oraz podstaw komunikacji interpersonalnej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz ćwiczeń z psychologii rehabilitacji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ukończyła studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jej zainteresowania naukowe to: problematyka zdrowia i choroby, psychoonkologia, praca zawodowa osób niepełnosprawnych, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz szeroko rozumiane zagadnienie profilaktyki. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych i popularnonaukowych.

 

Kasia_okladka_ksiazki_zmn.jpg

Kobiety.jpg

ks_2_-_KopiaK.jpg

 

 

 

 

                         

 

                            

 

                                  

 

 


 

Dr Karolina Krzysztofik

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog. Terapeutka dzieci, młodzieży i osób dorosłych z ASD, niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami w rozwoju. Uczestniczka kursów i szkoleń dotyczących diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych.

 

 


 

Mgr Milena Różyło

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (specjalność: psychologia edukacji i komunikacji). W pracy zawodowej zajmuje się terapią dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną oraz wzrokową, a także innymi trudnościami. Prowadzi konsultacje rodzicielskie i wychowawcze. Zajmuje się także poradnictwem psychologicznym dla osób dorosłych. Jej obszarem zainteresowań jest również diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży oraz problematyka małżeństwa i rodzicielstwa w kontekście psychologii rehabilitacji.

 


 

Mgr Monika Krupa - Nowosad

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (specjalność: psychologia kliniczna i osobowości; edukacja i komunikacja), doktorantka Szkoły Doktorskiej KUL; terapeuta zajęciowy; trener VCC; coach VCC. Ukończyła Szkołę Tutorów Collegium Wratislaviense z Wrocławia. W pracy zawodowej współpracowała z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo w tworzeniu oraz realizacji młodzieżowych i specjalistycznych programów edukacyjno-rozwojowych oraz szkoleniach trenerskich w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym. Brała udział w projekcie „Forum kadry wspomagania oświaty” i realizowała proces wspomagania w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów w placówce oświatowej. Jej zainteresowania naukowe to: problematyka zdrowia i choroby, problematyka psychologicznego przystosowania, psychologia pozytywna, szeroko rozumiane zagadnienie profilaktyki oraz statystyczna analiza danych. Współorganizowała kilka konferencji naukowych oraz uczestniczyła w kilku projektach naukowych. Jest współautorką publikacji naukowych.

 

 

Autor: Grzegorz Wiącek
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2024, godz. 02:10 - Karolina Krzysztofik