sympozjum z psychologii


Wygłoszono następujące referaty:
- ks. dr K. Popielski: Problem sensu życia w ujęciu logoterapeutycznym
- ks. dr P. Śleszyński: Humanistyczna analiza czynników kształtujących poczucie sensu życia
- ks. dr W. Szewczyk: Podstawy metodologiczne psychologu humanlstyczno-egzystencjalnej
- B. Białek, R. Janowski: Proces identyfikacji społecznej i poczucie tożsamości personalnej a sens życia
- mgr J. Fronczek: Poczucie sensu życia u ludzi w wieku starszym
- ks. mgr W. Skrzyński: Postawa religijna a sens życia
- mgr M. Wyrwińska: Preferencja wartości a poczucie sensu życia.
Odbyła się także dyskusja nt.: Sens życia - czy tylko problem, w której (prócz autorów referatów) udział wzięli: doc. dr Zenomena Płużek, ks. doc. dr Zdzisław Chlewinski, ks. doc. dr Władysław Prężyna, dr Wiesława Okła. Na sympozjum przybyli goście z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i ATK.
(Biuletyn informacyjny KUL, nr 1 1978, s. 92.)

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona