dr Anna Jacek - autoreferat

 

dr Anna Jacek - wniosek o wszczęcie postepowania habilitacyjnego

 

Uchwała Rady Instytutu Nauk Prawnych ws. umorzenia postępowania

 

 

komisja habilitacyjna:

prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak - przewodniczący
dr hab. Piotr Zacharczuk - sekretarz
prof. dr hab.  Bogudar Kordasiewicz- recenzent
dr hab. Maciej Rzewuski - recenzent
dr hab. Tomasz Sienkiewicz - recenzent
dr hab. Joanna Haberko - członek komisji
dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL - członek komisji

harmonogram:
wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 3.12.2018 r.
powołanie komisji habilitacyjnej: 5.02.2019 r.
zakończenie postępowania: 2.12.2020 r.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2020, godz. 13:10 - Adam Jankowski