Postępowanie habilitacyjne - dr Anna Tunia

(postępowanie zakończone)

 

Wniosek_A. Tunia

 

A. Tunia_Autoreferat

 

Recenzja_dr_hab._Pawla_Sobczyka

 

Recenzja_ks._prof._Henryka_Misztala

 

Recenzja_prof._Tadeusza_Zielinskiego

 

A. Tunia uchwała o nadaniu stopnia dr hab.

 

Komisja Habilitacyjna:

ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński - przewodniczący Komisji

ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski - sekretarz

prof. dr hab. Tadeusz Zieliński - recenzent

dr hab. Paweł Sobczyk - recenzent

ks. prof. dr hab. Henryk Misztal - recenzent

ks. dr hab. Mieczysław Różański - członek komisji

dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL - członek komisji

 

 

Harmonogram:

Wszczęcie: 4 maja 2015 r.

Powołanie Komisji: 2 czerwca 2015r.

Nadanie stopnia: 29 września 2015 r.

Autor: Monika Spuz-Szpos
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2015, godz. 10:01 - Adam Jankowski