dr Filip Ciepły - autoreferat

 

dr Filip Ciepły - wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 

recenzja_-_dr_hab._Krzysztof_Wiak_prof._kul

recenzja_-_prof._dr_hab._Wieslaw_Pływaczewski

recenzja_-_prof._dr_hab._ewa_guzik-makaruk

 

uchwala_Rady Wydziału o nadaniu stopnia

 

 

 

 

komisja habilitacyjna

 

prof. dr hab. Lech Gardocki - przewodniczący

dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL - sekretarz

dr hab. Ewa Guzik-Makaruk - recenzent

dr hab. Wiesław Pływaczewski - recenzent

dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL - recenzent

prof. dr hab. Robert Zawłocki - członek komisji

prof. dr hab. Jerzy Migdał - członek komisji

 

Harmonogram

wszczęcie postępowania habilitacyjnego - 22.06.2017 r.

powołanie komisji habilitacyjnej - 7.11.2017 r.

nadanie stopnia - 5.06.2018 r.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2018, godz. 10:15 - Adam Jankowski