dr Grzegorz Wolak - autoreferat

 

dr Grzegorz Wolak - wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

 

recenzja -  prof. Ewa Rott-Pietrzyk 

recenzja - dr hab. Konrad Osajda

recenzja -  dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

 

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

Komisja Habilitacyjna

prof. Maksymilian Pazdan - przewodniczący komisji

dr hab. Jacek Widło, prof. KUL - sekretarz komisji

prof. Ewa Rott-Pietrzyk - recenzent

dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL - recenzent

prof. Jerzy Pisuliński - członek komisji

dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL - członek komisji

 

Harmonogram

Wszczęcie: 9 listopada 2016 r.

Powołanie komisji: 7 lutego 2017 r.

Nadanie stopnia doktora habilitowanego: 26 września 2017 r.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2017, godz. 12:15 - Adam Jankowski