Harmonogram
 
1. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora - 12.03.2019 r.
 
2. Poparcie przez Senat Akademicki KUL wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora -     27.02.2020 r.

 

 

Uchwała Senatu Akademickiego KUL ws. poparcia wniosku o nadanie dr hab. Pawłowi Czubikowi tytułu naukowego profesora

 

3. Nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora w dyscyplinie nauki prawne - 11.02.2021 r.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021, godz. 08:17 - Adam Jankowski