Postępowanie habilitacyjne - dr Jadwiga Potrzeszcz

(postępowanie zakończone)

 

 

Potrzeszcz_Jadwiga_Wniosek.PDF 

 

Potrzeszcz_Jadwiga_Autoreferat_PL.PDF

 

J._Potrzeszcz_-_recenzja_ks._prof._A._Debinskiego

 

J._Potrzeszcz_-_recenzja_prof._A._Korybskiego

 

J._Potrzeszcz_-_recenzja_prof._A._Stepkowskiego

 

J._Potrzeszcz_-_nadanie_stopnia

 

Komisja habilitacyjna:

prof. dr hab. Marek Kuryłowicz - przewodniczący komisji

dr hab. Andrzej Herbet - sekretarz komisji

dr hab. Andrzej Korybski - recenzent

dr hab. Aleksander Stępkowski - recenzent

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński - recenzent

prof. dr hab. Jan Łukasiewicz - członek komisji

dr hab. Dariusz Dudek - członek komisji

 

 

Harmonogram:

Wszczęcie: 3 grudnia 2013 r.

Powołanie Komisji: 7 stycznia 2014 r.

Nadanie stopnia: 24 czerwca 2014 r.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2015, godz. 18:53 - Marta Ordon