Dr Jerzy Nikołajew - wniosek

Dr Jerzy Nikołajew - autoreferat

recenzja - ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL

recenzja - dr hab. Hanna Suchocka, prof. UAM

recenzja - dr hab. Ryszard Piotrowski

 

uchwała o nadaniu stopnia dr hab.

 

 

Komisja habilitacyjna:

prof. dr hab. Marek Kuryłowicz - przewodniczący

dr hab. Anna Tunia - sekretarz

dr hab. Hanna Suchocka - recenzent

dr hab. Ryszard Piotrowski - recenzent

ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL - recenzent

dr hab. Paweł Borecki - członek komisji

ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski - członek komisji

 

Harmonogram:

Wszczęcie: 9 marca 2016 r.

Powołanie komisji: 10 maja 2016 r.

Nadanie stopnia: 13 grudnia 2016 r.

Autor: Monika Spuz-Szpos
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016, godz. 08:50 - Adam Jankowski