W._Staszewski_-_autoreferat

 

Wniosek_

 

recenzja_habilitacyjna_prof._Tadeusza_Gadkowskiego

 

recenzja_prof._Menkesa

 

recenzja_prof._Piotra_Łaskiego

 

uchwala_nr_10_z_dn._28._06._2016_r.

 

Komisja Habilitacyjna:

prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz - przewodniczący komisji

dr hab. Małgorzata Wąsek - Wiaderek, prof. KUL - sekretarz

prof. dr hab. Jerzy Menkes - recenzent

dr hab. Piotr Łaski, prof. USz - recenzent

dr hab. Tadeusz Gadkowski, prof. UAM - recenzent

dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW - członek komisji

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński - członek komisji

 

Harmonogram:

Wszczęcie: 29 października 2015 r.

Powołanie Komisji: 12 stycznia 2016 r.

Nadanie stopnia: 28 czerwca 2016 r.

Autor: Monika Spuz-Szpos
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2016, godz. 13:17 - Adam Jankowski