Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,

Godziny przyjęć P.T. Interesantów:

wszystkie dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

nr pokoju

  nr telefonu

 

SEKRETARZ WYDZIAŁU

mgr Agnieszka Dębska

C-739

81 445 37 23

 

SEKRETARZE DS. OBSŁUGI STUDENTA

mgr Elżbieta Bogusz

mgr Agnieszka Fidor

mgr Agnieszka Sobczuk

C-727

81 445 37 27

prawo (studia stacjonarne jednolite magisterskie)

prawo w biznesie

mgr Anna Langner

C-726

81 445 37 26

administracja (studia I i II stopnia)

europeistyka I st. (European Studies, First cycle)

prawo Unii Europejskiej II st. (European Union Law, Second cycle)

mgr Anna Buras

 

 

 

 

mgr Małgorzata Kamińska

C-736

81 445 37 24

 

 

 

 

81 445 37 35

prawo (studia niestacjonarne jednolite magisterskie)

prawo kanoniczne (studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne)

studia doktoranckie

 

SEKRETARZE DS. PROCESU NAUKOWEGO

mgr Agnieszka Kołodziejczyk

mgr Ewa Ratus

C-711

81 445 37 05

Instytut Nauk Prawnych

mgr Gabriela Jędrys-Mazur

C-713

81 445 37 28

Instytut Nauk Prawnych

mgr inż. Magdalena Sawa

CI-102B3

81 445 30 32

Instytut Prawa Kanonicznego

 

SEKRETARZE DS. PROCESU KSZTAŁCENIA

mgr Elżbieta Nawrocka

 

mgr Marzena Pawelec

C-724

81 445 37 36

 

81 445 37 31

administracja

prawo

prawo w biznesie

mgr Adam Jankowski

C-725

81 445 37 29

europeistyka (European Studies)

prawo Unii Europejskiej

(European Union Law)

Godziny przyjęć P.T. Interesantów:

wszystkie dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

 

 dodatkowy dyżur dla studiów niestacjonarnych:

sobota w godz. 9.00 - 13.00 w terminach zjazdów

 

dla studiów niestacjonarnych doktoranckich:

  dodatkowy dyżur w sobotę w godz. 9.00 - 13.00 w terminach:

 

5 października 2019 r.

9 listopada 2019 r.

7 grudnia 2019 r.

11 stycznia 2020 r.

22 lutego 2020 r.

7 marca 2020 r.

4 kwietnia 2020 r.

9 maja 2020 r.

6 czerwca 2020 r.

 

 

 

 

 

C - Collegium Joannis Pauli II, Al. Racławickie 14  Mapa dojazdu
CI
- Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1  Mapa dojazdu

 

Autor: Monika Spuz-Szpos
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2019, godz. 14:31 - Adam Jankowski