REKTOR
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
JANA PAWŁA II
RADA WYDZIAŁU PRAWA, PRAWA
KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI KUL
KATEDRA PRAWA KARNEGO KUL

mają zaszczyt zaprosić na
SESJĘ NAUKOWĄ

HOMINUM CAUSA
OMNE IUS CONSTITUTUM EST
ORAZ
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA KSIĘGI JUBILEUSZOWEJ
PROFESOR ALICJI GRZEŚKOWIAK

grzeskow

Sesja i uroczystość odbędą się
w dniu 25 października 2006 r.
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
w sali C 1031 (Collegium Jana Pawła II – X piętro)

PROGRAM

CZĘŚĆ I
SESJA NAUKOWA
15.00 Otwarcie Uroczystości – Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
15.10  Dr Wanda Półtawska: Jan Paweł II i dziecko
15.40  Prof. dr hab. Andrzej Zoll: Przestępstwo abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo a prawa konstytucyjne
16.10  Prof. dr hab. Witold Kulesza: Zbrodnie nazistowskie w oczach Wilma Hosenfelda
16.40  Przerwa

CZĘŚĆ II
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA KSIĘGI JUBILEUSZOWEJ
17.00  Powitanie – Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL 
17.10 Chór Akademicki
17.15  Prezentacja Księgi Jubileuszowej Hominum causa omne ius constitutum est – dr Małgorzata Gałązka
17.25  Laudacja – Prof. dr hab. Wojciech Łączkowski, I Katedra Prawa Administracyjnego KUL
17.50  Wręczenie Księgi – Ks. Prof. dr hab. Stanisław Wilk,            Rektor KUL
17.55  Chór Akademicki
18.00  Wystąpienia zaproszonych Gości
18.30  Słowo Jubilatki Prof. dr hab. Alicji Grześkowiak
18.50  Chór Akademicki

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2006, godz. 15:58 - Filip Ciepły