pt. Małżeństwo w społeczeństwie zróżnicowanym religijnie

 

I Dzień

17 marca 2011 (czwartek)

Aula Collegium Jana Pawła II C-1031

 

9.00 Msza Św. w Kościele Akademickim:

Przewodniczenie i Homilia – Bp dr Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Diecezji Sandomierskiej

 

10.15 Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości:

     Słowo Dziekana WPPKiA

    Słowo Prezesa KNK KUL

 

Katolickie prawo o małżeństwach mieszanych wyznaniowo

 

10.30 Prawo kanoniczne o małżeństwach osób o różnej przynależności religijnej - Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego KUL

11.00 Zobowiązania strony katolickiej - warunkiem uzyskania dyspensy koniecznej do zawarcia małżeństwa mieszanego - Bp dr Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Diecezji Sandomierskiej

11.30 O formie kanonicznej zawarcia małżeństwa mieszanego - Monika Grzyb, studentka KUL     

12.00 Przerwa na kawę

12.30 Przygotowanie do małżeństwa mieszanego, czyli o wymaganiach stawianych nupturientom i duszpasterzomKs. mgr lic. Hubert Czarnecki, doktorant KUL

13.00 Kto szafarzem małżeństwa? – dysputa Wschodu i Zachodu - Ks. dr Piotr Steczkowski, Uniwersytet Rzeszowski

13.30 Duszpasterstwo małżeństw mieszanychO. prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv., KUL

14.00 Dyskusja

14.30 Obiad 

II Dzień

18 marca 2011 (piątek)

Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 

Małżeństwa mieszane w ujęciu niekatolickich wspólnot religijnych

 

9.00 Znaczenie prawa naturalnego dla prawa małżeńskiegoKs. dr hab. Henryk Stawniak, prof. UKSW, Prodziekan Wydziału Prawa Kanoniczego UKSW

9.30 Dyscyplina Kościoła Prawosławnego ze skutkami prawnymi w odniesieniu do małżeństw wyznaniowo mieszanychAbp Abel Popławski, Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

10.00 Małżeństwa mieszane w ujęciu przepisów zasadniczego prawa wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i we wskazaniach duszpasterskich Bp Jan Cieślar, Biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

10.30 Przerwa na kawę

11.00 Małżeństwa mieszane z punktu widzenia różnych odłamów judaizmuMiriam Gonczrska, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

11.30 Małżeństwo pomiędzy stroną katolicką a muzułmańskąKs. dr Grzegorz Wojciechowski, KUL

12.00 Małżeństwa mieszane w hinduizmie i buddyzmie - Ks. dr Stanisław Grodź, KUL

12.30 Dyskusja

13.00 Obiad

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2011, godz. 13:46 - Marta Ordon