Koło Naukowe Resocjalizacji

Opiekun - ks.dr hab. Kazimierz Pierzchała

 

Instytut Pedagogiki KUL JP II w Lublinie                                                                                       Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie

 

SEMINARIUM NAUKOWE

ODDZIAŁYWANIA PENITENCJARNE I SPOŁECZNO-PRAWNE

WOBEC WARUNKÓW ŻYCIA I GODNOŚCI CZŁOWIEKA

(29.XI.2016, s. 114, Centrum Transferu Wiedzy KUL JP II w Lublinie)

Seminarium dla funkcjonariuszy SW oraz specjalistów zajmujących się problemami  penalizowanych zachowań ryzykownych

Celem seminarium jest wpisanie oddziaływań penitencjarnych w aksjologię życia i godności człowieka oraz określenie optymalizacji w zakresie metod i form resocjalizacji instytucjonalnej

 

Program    Wykład prof. dr. ha. Marka Konopczyńskiego    Prezentacja KUL  Galeria  Sprawozdanie

Edyta Kurkowska – doktor nauk prawnych, porucznik Służby Więziennej, starszy inspektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie zajmujący się m.in. skargami osób pozbawionych wolności  m.in. w kontekście zasady humanitarnego wykonywania kary pozbawienia wolności oraz przestrzegania praw człowieka.  

 

***********

Sprawozdanie z wyjazdu do Schroniska dla Nieletnich w Dominowie

 

 

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2019, godz. 23:20 - Agnieszka Linca-Ćwikła