Kontakt

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Informacja tel. 81 445 41 01

NIP 712-016-10-05

Numer konta KUL: Pekao SA III O/Lublin 59124023821111000039262147
Uwaga!
Powyższy numer konta NIE SŁUŻY do rozliczeń studenckich i rekrutacyjnych!

www.facebook.com/KULlublin

https://twitter.com/KUL_Lublin 

 

Wybrane numery telefonów:
Biuro Rekrutacji, Collegium Norwidianum 004
e-mail: rekrutacja [at] kul.pl
tel. 81 445 41 37, 81 445 42 16

 

Rzecznik Prasowy KUL

e-mail: rzecznik [at] kul.pl
tel. 81 445 41 02; kom. 603 847 406

 

Kancelaria Ogólna
e-mail: kancelaria [at] kul.pl
tel. 81 445 41 86, 81 445 41 87

fax 81 445 41 90

 

Sekretariat Rektora KUL
e-mail: rektorat [at] kul.pl
tel. 81 445 41 20


Sekretariat Prorektora ds. Studentów, Doktorantów i Rozwoju
e-mail: prorektor.studenci [at] kul.pl
tel. 81 445 41 35


Sekretariat Prorektora ds.  Administracji
e-mail: prorektor.misja [at] kul.pl
tel. 81 445 41 17

 

Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia

e-mail: prorektor.ksztalcenie [at] kul.pl

tel. 81 445 41 38

 

Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Kadr

e-mail: prorektor.nauka [at] kul.pl

tel. 81 445 41 33

 

Sekretariat Prorektora ds. Misji i Cyfryzacji

e-mail: prorektor.misja@kul.pl

tel. 81 445 32 04

 

Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji 

e-mail: kul [at] kul.pl
tel. 81 445 41 10


Dział Współpracy z Zagranicą
e-mail: dwz [at] kul.pl
tel. 81 445 41 05


Dział Teleinformatyczny
e-mail: dti [at] kul.pl
tel. 81 445  41 43

 

Dział Kształcenia
e-mail: dk [at] kul.pl
Sekcja Nauczania, tel. 81 454 56 43, 81 454 56 42
Sekcja Jakości Kształcenia, tel. 81 454 56 41

 

Dział Studenckich Spraw Socjalnych
e-mail: dss-kul [at] kul.pl
tel. 81 445 44 16; 81 445 44 17; 81 445 44 18; 81 445 32 23; 81 445 32 24; 81 445 32 28

 

Inspektor ochrony danych 

dr Aleksandra Pyka
e-mail: iod [at] kul.pl
tel.: 81 445 32 30

 

Studium Języków Obcych
e-mail: spnjo [at] kul.pl
tel. 81 445 42 29

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

e-mail: swfis[at]kul.pl

tel. 81 445 49 88


Dział Spraw Pracowniczych
e-mail: kadry [at] kul.pl
tel. 81 445 40 08

Dział Księgowości
e-mail: dksiegowy [at] kul.pl
tel. 81 445 40 52

Dział Administracji Obiektami KUL
e-mail: dao [at] kul.pl
tel. 81 445 41 00

Archiwum Uniwersyteckie

e-mail: archiwum [at] kul.pl

tel. 81 445 32 11

 

Biblioteka Uniwersytecka

e-mail: sekbibl [at] kul.pl

tel. 81 454 52 72; 81 454 52 75; 786 935 530

 

 

 


WYDZIAŁY

Wydział Teologii
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
e-mail: teologia [at] kul.pl, wt [at] kul.pl
tel. 81 445 38 41

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
e-mail: prawo [at] kul.pl
tel. 81 445 37 24

Wydział Filozofii
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
e-mail: wydzial.filozofii [at] kul.pl
tel. 81  445 42 51

Wydział Nauk Humanistycznych
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
e-mail: wnh [at] kul.pl
tel. 81 445 41 46

Wydział Nauk Społecznych
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
e-mail: wns [at] kul.pl
tel. 81 445 35 48


Wydział Medyczny

ul. Konstantynów 1 H; 20-708 Lublin

e-mail: wm [at] kul.pl

e-mail dla kandydatów na studia: rekrutacjawm@kul.pl

tel. 81 445 45 50, (081) 445 45 51,  445 45 53,  445 46 90, 445 46 11,  445 46 10,  445 46 67

 

Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych

ul. Konstantynów 1 H; 20-708 Lublin

e-mail: wnpt [at] kul.pl

tel. +48 445 45 51, 445 45 52, 445 45 11, 445 46 66, 445 45 55

 

Filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 3a
e-mail: stalowa [at] kul.pl
tel. 81 454 55 00

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
e-mail: mish [at] kul.pl
tel. 81 445 41 76

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona