Postępowanie habilitacyjne - ks. dr Krzysztof Mikołajczuk

(postępowanie zakończone)

 

Autoreferat_w_jezyku_polskim_-_zal._2

 

Wniosek_-_postepowanie_habilitacyjne

 

ks.prof.l.adamowicz-recenzja

 

ks.prof.m.saj-recenzja

 

ks.prof.t.rozkrut-recenzja

 

ks._K._Mikolajczuk_-_nadanie_stopnia

 

Komisja habilitacyjna:

ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński - przewodniczący komisji

ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL - sekretarz komisji

ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut - recenzent

ks. prof. dr hab. Marek Saj - recenzent

ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL - recenzent

dr hab. Urszula Nowicka - członek komisji

ks. dr hab. Stanisław Dubiel - członek komisji

 

 

Harmonogram:

Wszczęcie: 24 czerwca 2014 r.

Powołanie Komisji: 2 września 2014 r.

Nadanie stopnia: 9 grudnia 2014 r.

 

 

Autor: Monika Spuz-Szpos
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2015, godz. 18:55 - Marta Ordon