Lexalia 2013

20-25 maja 2013 r.

Szczegółowe informacje o zaplanowanych wydarzeniach można znaleźć na stronach Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL i facebook.jpg


PONIEDZIAŁEK 20.05.2013
 
10.00 - 11.00 – Konkurs wiedzy o administracji – dr hab. Rafał Biskup CI-300 
11.00 - Konferencja KNSA „E-administracja, cyfryzacja i informatyzacja w administracji publicznej” CI-300
11.40 - 13.20 - Szkolenie Biura Karier – „Savoir - vivre w pracy” – mgr Marta Szymańska CI-206
15.00 - 16.40 - Szkolenie z wypełniania e-PITów - dr Marcin Burzec - KNSA

WTOREK 21.05.2013

10.00 - Konkurs dla licealistów Graj o indeks - Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej  /Galeria zdjęć/
 
ŚRODA 22.05.2013


10.00 - „Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz regulacji gospodarki” – Podsekretarz Stanu Mariusz Haładyj – CI-300 /Galeria zdjęć/
10.00 - 12.00 - Szkolenie z samoobrony kobiet – Komenda Miejska Policji – kom. Małgorzata Bigos – Hala Sportowa KUL na Poczekajce
11.40 - 13.20 - „Etyka i tajemnica zawodowa w zawodzie prawnika kanonisty” - szkolenie - ks. dr Grzegorz Wojciechowski C-501
13.20 - 15.00 - „Dekret wdowieństwa” w prawie kanonicznym” – wykład otwarty – ks. dr K.rzysztof Mikołajczuk C-612
14.15 - 15.45 - Szkolenie z pism procesowych w postępowaniu karnym - dr Joanna Dzierżanowska CI-301
10.00 - Finał Gier Prawniczych – C-613

17.00  Konferencja z okazji 30-lecia reaktywacji kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  /Galeria zdjęć/

CZWARTEK 23.05.2013

8.20 - 10.00 - Warsztat: Sztuka negocjacji dla prawników - Szkolenie z zaświadczeniem wydawanym przez Katedrę Negocjacji i Mediacji KUL oraz Ośrodek Badań ADR „Prawo i gospodarka” – mgr Marek Dąbrowski CI-200
13.20 - 15.00 - Szkolenie z Lexa z imiennymi certyfikatami – Ewa Kapusta CI-204
15.00 - 16.40 - Szkolenie „ Co robić po studiach? Może założę własną firmę ?” – dr hab. Rafał Biskup CI-102


PIĄTEK 24.05.2013

10.00-18.00 - E-administracja – szanse i zagrożenia 

10.00 - 11.40 – Test na aplikację radcowsko-adwokacką C-611
10.00 - 11.40 – Szkolenie z pism w administracji – dr Małgorzata Ganczar CI-204

SOBOTA 25.05.2013

Turniej Środowisk Prawniczych – Hala Sportowa KUL na Poczekajce
Wielki Piknik Wydziałowy – tereny zielone na Poczekajce ok. 15.00 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2013, godz. 05:02 - Marta Ordon