kul_umcs_prawo.jpg

 PLAKAT

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego  oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

wspólnie z

Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

serdecznie zapraszają na Międzyuczelnianą Konferencję Prawniczą

 

pod Honorowym Patronatem ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL

oraz dr. hab. Stanisława Michałowskiego, prof. UMCS,  Rektora UMCS

 

CONTEMPORARY CHALLENGES FOR INTERNATIONAL LAW – HUMAN RIGHTS PROTECTION, COMBATING TERRORISM AND PROSECUTION OF INTERNATIONAL CRIMINALS

15 kwietnia 2013 r. sala: CI 204

 

09.00   Otwarcie konferencji: dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL, Prorektor KUL;  dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, prof. UMCS, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; Helena Błazińska, Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

 

International Protection of  Human Rights – Regional Systems

Moderator: dr Delaine R. Swenson, prof. KUL

 

09.15     Human Rights and the Courts (dr Delaine R. Swenson, prof. KUL)

09.30   International Protection of Human Rights by the European Council (Kamila Grzesiuk, Patrycja Stępień – UMCS)

09.40   The Right to Hearing within a Reasonable Time in Cases against Poland before European Court of Human Rights (Adrianna Pabian – KUL)

09.50   The Influence of the Interpretation of the European Convention on Human Rights on Interpretation of the Polish Law (Joanna Stylska – UMCS)

10.00   Forced Disappearances in Selected Jurisprudence of Inter-American Court of Human Rights (Iryna Kozak – KUL)

10.10    Dyskusja

10.20   Przerwa

 

International Protection of  Human Rights – Universal System

Moderator: dr Anna Szarek-Zwijacz (KUL)

 

10.50   The Tools of Human Rights Protection – High Commissioner for Human Rights (Piotr Świerczyński – UMCS)

11.00   International Protection of Human Rights of Migrants (Katarzyna Niedzielska – UMCS)

11.10    Climate Change, Forced Migration and International Law (Ewelina Gębała – KUL)

11.20   Amnesty International – Non-governmental Organization Focused on Human Rights (Dorota Kołtun – UMCS)

11.30   Dyskusja

11.40 – 12.45 Przerwa na lunch

 

Combating Terrorism and Prosecution of Terrorists

Moderator: dr Kinga Stasiak (KUL)

 

12.45    International Trials of Terrorists (dr Kinga Stasiak)

13.00   The world in danger - Terrorism as a major threat and intimidation (Aleksandra Pijas – KUL)

13.10    Combating terrorism and prosecution of terrorism (Magdalena Sumara – UMCS)

13.20   Dyskusja

 

 

International Criminal Law – International Tribunals

Moderator: dr Kinga Stasiak (KUL)

 

13.30   Srebrenica Genocide in Judgments of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (Katarzyna Piotrowska – KUL)

13.40   International Criminal Tribunal for Rwanda (Kamil Rolek – UMCS)

13.50   Individual Criminal Liability on the Basis of the International Criminal Court’s Statute (Szymon Niewada KUL)

14.00   Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia – Delayed Justice? (Tomasz Kempka – KUL)

14.10    Dyskusja

14.20  Zamknięcie konferencji dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL, Prorektor KUL;  dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz, prof UMCS, Prorektor UMCS

 

Patronat medialny:

tvp_lublin.jpg

 

 

Opieka merytoryczna:

Dr Kinga Stasiak - kstasiak@kul.lublin.pl

Dr  Anna Szarek-Zwijacz - szarek@kul.lublin.pl

Opieka językowa:

Mgr Beata Panasiuk - panabet@poczta.onet.pl

Mgr Anna Rejniewicz - annarej@wp.pl

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2013, godz. 17:59 - Marta Ordon