O CZYM MUSISZ PAMIĘTAĆ PISZĄC LIST MOTYWACYJNY

 
  

Ø List motywacyjny napisz po skończeniu CV, ponieważ musi on uzupełniać życiorys.


Ø List powinien wyjaśniać przyczynę jego napisania z punktu widzenia odbiorcy (odpowiedź na ogłoszenie, chęć pracy w konkretnym dziale lub na określonym stanowisku tej instytucji lub firmy).


Ø Wyjaśnij dlaczego starasz się  o dane stanowisko? Jakie korzyści może odnieść firma po zatrudnieniu właśnie Ciebie. Opisz te zalety, które są zbieżne z oczekiwaniami pracodawcy. Przekonaj go, że to właśnie Ty najlepiej nadajesz się do tej pracy. Musisz dokładnie opisać swoją motywację do pracy w tej, a nie w innej firmie. Zdobądź więc jak najwięcej informacji o tej firmie i stanowisku, o które się ubiegasz.


Ø Ułóż swój list motywacyjny tak, by nakierować uwagę czytającego na Twoje unikalne cechy, które spełniają oczekiwania lub zapadną w pamięć potencjalnemu pracodawcy. Opisz bliżej swoją osobowość, cechy charakteru, umiejętności zawodowe. Nie powtarzaj opisu doświadczenia zawodowego, ale napisz czego się dzięki niemu nauczyłeś i jak to wykorzystasz w nowej pracy.


Sposób pisania listu motywacyjnego


Ø Zwróć wagę na sposób wyrażania myśli, słownictwo, np. zwroty: „Mam wrażenie…Myślę, że…Mógłbym…Być może…Jeśli tylko…Jeżeli…Może…”wskazują na  osobę, której brak pewności siebie.


Ø Pisz w pierwszej osobie, w stronie czynnej, krótkimi zdaniami, językiem jasnym i zrozumiałym.


Ø List motywacyjny powinien być skierowany do konkretnej osoby (prezesa, szefa działu rekrutacji, czy osoby wskazanej w ogłoszeniu), która może Cię zatrudnić.


Ø Rozplanuj tekst wizualnie – podkreśl najważniejsze elementy, zadbaj o odpowiednią długość akapitów. Całość powinna zmieścić się na jednej stronie A4.

 

Ø Pamiętaj o zamieszczeniu podpisanej odręcznie adnotacji pozwalającej na przetwarzanie danych osobowych.


 

SCHEMAT LISTU MOTYWACYJNEGO

                                                                                  

Miejsce, data

 

Imię i nazwisko (autora listu)
Adres

Numer telefonu

Adres e-mail

                                    

Zaadresuj list do konkretnej osoby

(tylko decydenci odpowiednich firm mogą zaoferować Ci pracę; list motywacyjny powinien otrzymać ktoś, kto: może dać Ci pracę, może Cię polecić lub poinformować o wolnej posadzie)


Szanowny Panie/Szanowna Pani


Akapit 1.
Powód wysłanie aplikacji

  • w odpowiedzi na ogłoszenie
  • chęć pracy w firmie Y w dziale…, na stanowisku; musisz konkretnie określić, jaka praca Cię interesuje.

  

Akapit 2.
Nawiązanie do wykształcenia i zdobytych doświadczeń zawodowych, które pozwalają ubiegać się o pracę w tej firmie i na tym stanowisku (lub w określonym dziale).


Akapit 3.
Wskaż jakie korzyści, w kontekście danego stanowiska, może odnieść firma zatrudniając Ciebie. Opisz jakie cechy kwalifikują Cię do pracy na tym stanowisku lub w dziale.


Akapit 4.

Zdanie końcowe wyrażające nadzieję na dalszy ciąg kontaktów.

Przykładowe zakończenia:

  • ,,Chętnie skorzystam z okazji do porozmawiania z Państwem na temat tego, jak moja wiedza i umiejętności mogłyby zostać wykorzystane w Państwa firmie”
  • „List ten oraz CV podają podstawowe informacje dotyczące moich osiągnięć zawodowych. Jednak chętnie rozwinąłbym ten temat podczas spotkania, mając na uwadze możliwość pracy w Państwa firmie”
  • „Z przyjemnością spotkałbym się z Panią w celu omówienia, jak mógłbym pracować dla dobra Waszej firmy”

 

Zwrot grzecznościowy: Z poważaniem lub Z wyrazami szacunku,
własnoręczny podpis

 


Adnotacja pozwalająca na przetwarzanie danych osobowych
własnoręczny podpis

 


                                                                                                                        

  Lublin 10.03.2009 r.

 

Katarzyna Krajewska
Ul. Smyczkowa 10/58
20-836 Lublin
tel. kom. 601 432 789
e-mail: p.krajewski@wp.pl

                                                            

               
  Mariusz Dąbek
                                                                                                Prezes Zarządu

                                                                Parapluie Polska Sp. z o.o.
                                                                               Ul. Miodowa 87
                                                                                   90-262 Łódź
 

Szanowny Panie,

 

Jestem zainteresowana praca w Parapluie Polska na stanowisku Asystentki Prezesa Zarządu. Ofertę otrzymałam  z Biura Karier KUL w dniu 25.02.2009 r.

 

Odkąd rok temu rozpoczęłam naukę języka francuskiego, moim celem stała się praca, która pozwoliłaby wykorzystać kompetencje językowe oraz wiedzę na temat kultury francuskiej. Dlatego właśnie informacja o otwarciu w Polsce filii Firmy Parapluie przykuła moją uwagę i wzbudziła duże zainteresowanie. Ogromne znaczenie dla mnie, jako geografa z wykształcenia, ma również fakt, że Parapluie tyle troski i uwagi poświęca dbałości o ochronę środowiska.

 

 

Jako pracownik jestem lojalna, ponadto umiem skoncentrować się na najistotniejszych sprawach i zawsze znaleźć zadowalające rozwiązanie. Stąd moje przekonanie, że posiadam wszystkie umiejętności i predyspozycje wymagane od osoby zajmującej stanowisko Asystentki Prezesa Zarządu. Jestem dokładna i odpowiedzialna, a praktyki w Biurze Usług Turystycznych potwierdziły, że również dobrze potrafię zorganizować sobie pracę.


W wypełnianiu powierzonych mi obowiązków z całą pewnością pomocna byłaby bardzo dobra znajomość języka angielskiego i obsługi komputera.

 

Chciałabym dodać, że jestem dyspozycyjna, a perspektywa częstych wyjazdów czyni tę pracę jeszcze bardziej interesującą.


Z przyjemnością zaprezentuję szerzej swoją osobę podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.


                                                                       Z wyrazami szacunku
                                                                              odręczny podpis

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. nr 133 poz. 833 z dn. 29.08.97.)


                                                                                                                                             odręczny podpis


 

 

 

 

Poradnik dofinansowany przez
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z programu "Pierwsza Praca"

 

 

Autor: Marta Wziątek
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2012, godz. 14:04 - Marta Wziątek