PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ


Skuteczne wejście na rynek pracy i dobre funkcjonowanie w przyszłości w sferze zawodowej, zdobycie pracy dającej satysfakcję i zadowolenie, to marzenie wielu młodych ludzi. Właściwe zaplanowanie rozwoju własnej kariery zawodowej to klucz do sukcesu.


Bardzo istotne jest zdefiniowane i zdiagnozowanie:

 • umiejętności,
 • kwalifikacji,
 • cech osobowości,
 • wartości, które cenimy,
 • celów życiowych.


Wszystko to stanowi tzw. potencjał zawodowy, który trzeba w sobie odkryć i go rozwijać.


Źródła rozwoju potencjału zawodowego to: 

 • działalność w organizacji studenckiej,
 • wolontariat,
 • praktyka zagraniczna lub w Polsce,
 • lektura książek i prasy branżowej, specjalistycznej,
 • udział w szkoleniach, seminariach tematycznych, warsztatach,
 • praca dorywcza, czasowa,
 • pisanie artykułów do gazetek,
 • organizowanie przedsięwzięć, konferencji, prezentacji,
 • rozwijanie zainteresowań, hobby, przystąpienie do organizacji hobbystycznej,
 • odbycie kursów specjalistycznych, językowych, komputerowych,
 • ukończenie studiów podyplomowych,
 • odwiedzanie internetowych portali branżowych,
 • uczestniczenie w internetowych forach dyskusyjnych,
 • studia za granicą itd.

 

Istotna jest wiedza na temat możliwych ścieżek kariery.  Pracę można podjąć w dużym międzynarodowym koncernie, mniejszej firmie polskiej lub firmie z kapitałem zagranicznym, w organizacji pozarządowej, administracji rządowej – sferze budżetowej, można też pracować na własny rachunek prowadząc własną firmę.
Do pracy w dużej międzynarodowej korporacji chętnie rekrutowani są absolwenci, którzy dysponują dużym kapitałem wiedzy, poszukiwane są osoby z dużym potencjałem, szybko uczące się. Posiadanie dużego doświadczenia zawodowego nie jest tak istotne. Przynależność do takiej organizacji daje poczucie prestiżu i szansę na zdobycie profesjonalnej wiedzy. Jest to miejsce dla osób o ambicjach menedżerskich. Bezwzględnym wymogiem jest znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego.

 

W przypadku pracy w firmie polskiej lub z kapitałem zagranicznym atutem jest posiadanie doświadczenia zawodowego, ciekawa osobowość (kreatywność, inicjatywa, przedsiębiorczość, twórcze pomysły). Poszukiwane są osoby mające bogatą i wszechstronna wiedzę i umiejętności. Wymagana jest znajomość języków obcych, znajomość rynku, duża samodzielność.

 

Kolejną ścieżką kariery jest możliwość pracy w administracji rządowej – sferze budżetowej i służbie cywilnej. Jest to miejsce dla absolwenta prawie każdego kierunku studiów, ważna jest bezpartyjność, znajomość języków obcych, zagadnień z obszaru administracji, prawa konstytucyjnego, finansów publicznych, ustawy o służbie cywilnej i wiedza o Unii Europejskiej.

 

Osoby, które chcą pracować w organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) powinny umieć tworzyć i realizować projekty, mieć wiedzę o zarządzaniu finansami, prowadzeniu księgowości, organizowaniu konferencji, prowadzeniu działań promocyjnych. Ważną i pożądaną umiejętnością jest pisanie wniosków o dofinansowanie, zaangażowanie i wiara w ideę projektu. Jest to miejsce dla osób, które chcą robić coś dla innych, aby móc odczuwać z tego satysfakcję.

 

Inną formą zatrudnienia, o której należy wspomnieć jest praca na własny rachunek, prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Własną firmę najczęściej zakładają osoby przedsiębiorcze, posiadające wiarę we własne siły, niezależne, zmotywowane wewnętrznie, odporne na stres. Potrzebna jest do tego różnorodna wiedza – z ekonomii, prawa, zarządzania i marketingu. Aby prowadzić własną firmę na pewno trzeba być trochę ryzykantem i nie bać się stawiać czoła wyzwaniom. Warto zakładać firmę razem z przyjaciółmi. Prowadzenie własnej firmy daje szansę realizacji osobistych zainteresowań, pasji i możliwość wdrażania swoich pomysłów.

 

Istotnym elementem planowania jest umiejętność stawiania przed sobą celów i odpowiedniego ich formułowania. Cele muszą być jasno, konkretnie sformułowane, powinny być ambitne aby motywowały, ale jednocześnie możliwe do osiągnięcia.Poradnik dofinansowany przez
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z programu "Pierwsza Praca"

 

 

 
Autor: Marta Wziątek
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2012, godz. 14:04 - Marta Wziątek