CURRICULUM VITAE

 

Pamiętaj, aby dostosować swoje CV do oferty pracy, na którą aktualnie odpowiadasz; weź pod uwagę wymagania na danym stanowisku oraz branżę firmy

 

Warto zaznaczyć pogrubioną czcionką kilka elementów związanych z oczekiwaniami pracodawcy np. pożądany kierunek studiów, praktykę na podobnym stanowisku pracy, mile widziane umiejętności – dzięki czemu staną się bardziej widoczne

 

Stwórz własną, niepowtarzalną formatkę, aby Twoje CV mogło się wyróżnić

 

Zadbaj o przejrzystość tekstu umieszczając treść w tabeli (oczywiście bez obramowania) lub w polach tekstowych

 

Jeśli zamierzasz dodać zdjęcie, pamiętaj o fotografii w stroju oficjalnym

 

Zachowaj odpowiednią kolejność przedstawienia informacji

 

1. DANE OSOBOWE

- imię i nazwisko

- data urodzenia (opcjonalnie)

- adres zamieszkania

- numer telefonu

- adres e-mail – najlepiej imię i nazwisko, ewentualnie inicjały, do tego neutralna domena

 

2. CEL ZAWODOWY

Jeśli nie masz długoterminowej wizji swojej kariery, napisz o bieżącym celu zawodowym – np. rozwijaniu umiejętności na stanowisku, na które aplikujesz. Jeśli już wiesz, co chcesz robić za kilka lat – napisz o tym. W zależności od stanowiska i możliwości rozwoju w danej pracy, możesz przygotować kilka życiorysów z różnymi celami zawodowymi

 

3. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Podaj nazwy stanowisk pracy oraz kilka kluczowych obowiązków – jeśli mogą mieć związek z pracą, którą będziesz wykonywać na danym stanowisku; wpisz pełną nazwę pracodawcy oraz miejscowość, ale nie podawaj pełnych danych kontaktowych

 

4. DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

Działalność w organizacjach studenckich, kołach naukowych, wolontariat etc

 

5. WYKSZTAŁCENIE

Podaj pełną nazwę uczelni wyższej, kierunek studiów i specjalizację, sam zdecyduj o kolejności; jeśli temat Twojej pracy dyplomowej wiąże się z pracą na stanowisku, na które aplikujesz, napisz o tym

 

6. KURSY I SZKOLENIA

Wybierz te, które w jakimś stopniu są związane z pracą na stanowisku, na które aplikujesz, podaj nazwę instytucji szkoleniowej oraz liczbę godzin, dodaj uprawnienia, które nabyłeś w związku z danym szkoleniem

 

7. UMIEJĘTNOŚCI

Podaj faktyczny poziom znajomości języków obcych, umiejętność obsługi programów komputerowych, prawo jazdy, inne pożądane przez pracodawcę na danym stanowisku pracy – jeśli je posiadasz

 

8. ZAINTERESOWANIA

Napisz o swoich pasjach, unikaj ogólników typu „sport, muzyka”, wyróżnij się podając bardziej szczegółowe informacje

 

9. KLAUZULA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU REKRUTACJI

Umieść klauzulę, którą pracodawca podał w ogłoszeniu, ewentualnie skorzystaj ze wzoru:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)


Pamiętaj o złożeniu podpisu pod klauzulą – odręcznego, jeśli dostarczasz dokumenty pocztą tradycyjną, bądź osobiście; jeśli korzystasz z poczty elektronicznej, wystarczy podpis „z klawiatury”

 

 

wzór_cv.pdf

 


Autor: Laura Rokicka
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2010, godz. 10:45 - Laura Rokicka