Rozmowa kwalifikacyjna      

 

         Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z etapów selekcji pracowników do firm, ceniony przez rekruterów, jako sposób weryfikacji informacji o kandydacie zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Celem osoby starającej się o pracę jest dobra autoprezentacja, czyli takie przedstawienie swoich atutów jako pracownika (wykształcenia, doświadczenia zawodowego, umiejętności, cech osobowości, itp), aby wzbudzić zainteresowanie rekrutera, pozytywnie wyróżnić się z grona pozostałych kandydatów i zostać zapamiętanym. Dobrze jest jeśli  pracodawca po zakończeniu rozmowy będzie w stanie powiedzieć: ,,Tak, ten kandydat/kandydatka z pewnością sprosta zadaniom, które wiążą się z pracą na tym stanowisku i wspólnie z pozostałymi członkami naszego zespołu będzie przyczyniać się do rozwoju i sukcesów firmy.” Rekruterzy szukają też odpowiedzi na pytania: ,,Czy ta osoba pasuje do reszty zespołu i do firmy?”, ,,Czy pasuje do obecnego stylu zarządzania?”. Aby dokonać takiej oceny zwracają dużą uwagę na powierzchowność kandydatów, ich zachowanie, kulturę osobistą, osobowość, itp.

 

      Rodzaj i styl prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zależą od charakteru i specyfiki stanowiska pracy o które się ubiegasz. Wyróżnić można kilka rodzajów rozmów kwalifikacyjnych (m.in. rozmowy tradycyjne, prowadzone najczęściej przez jednego rekrutera, bazujące na analizie dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy panelowe (zespołowe) prowadzone przez większą ilość osób, które wspólnie będą podejmować decyzję o zatrudnieniu).

 

Czynniki sprzyjające powodzeniu podczas rozmowy kwalifikacyjnej to:

- pozytywne nastawienie

- doskonałe przygotowanie do wywiadu rekrutacyjnego (odpowiedzi na pytania, jakie może zadać rekruter)

- cenione jest jeśli kandydat posiada wiedzę na temat firmy i stanowiska, na którym chce pracować

- prezentowanie zachowań przyjaznych i niearoganckich, co wzbudza sympatię.

 

Pamiętaj o:

- ubiorze stosownym do sytuacji (powinien być elegancki i dostosowany do stylu ubierania się w firmie lub instytucji)

- punktualności – wyrażasz w ten sposób szacunek dla rekrutera oraz pokazujesz, że jesteś zorganizowany

- koniecznie pamiętaj o wyłączeniu telefonu komórkowego przed wejściem na rozmowę

- utrzymuj kontakt wzrokowy w granicach od 30 do 60 % całości rozmowy – pokazujesz się jako osoba pewna siebie i zaangażowana

- odpowiednio modeluj głos oraz dbaj, aby dobrze brzmiał, nie mów łamiącym się głosem

- mów o rzeczach atrakcyjnych dla rekrutera

- śmiało powiedz o tym, ile chcesz zarabiać, jeśli zostaniesz o to zapytany

- odpowiednio wykorzystuj perswazję, wpływaj pozytywnie, wykorzystuj siłę słówka ,,ale” które działa jak kasownik i może minimalizować znaczenie niekorzystnych dla ciebie faktów (np. tak rzeczywiście nie posiadam zbyt dużego doświadczenia w pracy na takim stanowisku, ale uczę się bardzo szybko i z pewnością podołam obowiązkom, które wiążą się z pracą na tym stanowisku”).

 

Czego chce dowiedzieć się rekruter?

Rekruterzy, podczas prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, poszukują odpowiedzi na pytania: jak dobrze będziesz wykonywać obowiązki na danym stanowisku, czy jesteś produktywny, czy miałeś okazje wykonywać już taką prace i czy była ona dla ciebie źródłem satysfakcji, jak wygląda Twoja motywacja, pewność siebie, czy sprostasz standardom firmy, jak długo zostaniesz w firmie, itp.?

 

Przykładowe pytania zadawane w rozmowie kwalifikacyjnej:

- Dlaczego aplikował/a Pan/Pani do naszej firmy?

- Jakie są Pani/Pana największe osiągnięcia, co uważa Pani/Pan za swoje sukcesy?

- Dzięki czemu osiągnęła Pani/osiągnął Pan te sukcesy?

- Jak chce Pani/Pan wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie w pracy na tym stanowisku?

- Jakie największe błędy zdarzyło się Pani/Panu popełnić  i jaką wiedzę Pani/Pan dzięki tej sytuacji zdobył/a?

- Proszę opowiedzieć o swojej największej porażce/niepowodzeniu.

- Jak Pan/Pani wyobraża sobie pracę na tym stanowisku?

- Jakie są Pani/Pana mocne a jakie słabe strony (zalety/wady)?

- Jak wyobraża sobie Pan/Pani swoje życie zawodowe za 5, 10 lat?

- Dlaczego spośród wszystkich kandydatów mamy wybrać właśnie Panią/Pana?

- Jak radzi sobie Pan/Pani ze stresem? Proszę przedstawić jakąś sytuację, która była dla Pani/Pana powodem dużego stresu. Jak rozwiązała Pani/rozwiązał Pan napotkane problemy?

- Proszę podać trzy czynniki, które są dla Pani/Pana najważniejsze w pracy.

- Jak spędza Pan/Pani swój czas wolny?

- Jakie są Pani/Pana zainteresowania?

- Jakie są Pani/Pana wymagania płacowe?

- Czy ma Pan/Pani jakieś pytania?

 

 Błędy popełniane podczas interview, których należy unikać:

- towarzystwo osób postronnych,

- niepamiętanie podstawowych informacji np. nazwiska osoby, z którą odbędzie się rozmowa, czy nawet nazwy stanowiska o które się ubiegamy,

- niewystarczające przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej

- standardowe, książkowo – poradnikowe wypowiedzi, które nie odzwierciedlają prawdziwe osobowości kandydata i brzmią sztucznie,

- brak umiejętności argumentowania swoich wypowiedzi,

- nieadekwatna ocena własnych umiejętności, kwalifikacji zawodowych (zawyżona lub zaniżona)

- podawanie wielu bardzo oryginalnych (a czasem nawet nieprawdziwych zainteresowań) po to, aby wzbudzić zainteresowanie rekrutującego,

- odwoływanie terminu spotkania lub próba jego zmiany w ostatniej chwili, itd. 

 

      Dobrze jest pamiętać o tym, aby po każdej zakończonej rozmowie kwalifikacyjnej, przeanalizować jej przebieg. Postaraj się zwrócic uwagę na te elementy wywiadu rekrutacyjnego, które wymagają dopracowania. Obejmij refleksją te momenty rozmowy, które były dla ciebie trudne i sprawiły największy kłopot. Pomoże Ci to nie popełniać w przyszłości tych samych błędów i spowoduje, że kolejna rozmowa może zakończyć sie sukcesem.   

Autor: Małgorzata Rokicka
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2012, godz. 14:05 - Marta Wziątek