Konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego KUL

 

24 kwietnia 2009 r. (piątek)

Collegium Jana Pawła II, sala C-1031

 

PROGRAM

 9:30 - Otwarcie konferencji, powitanie gości - Ks. Prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL
 9:45 - Wprowadzenie do konferencji
 Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński (Dziekan WPPKiA KUL)
 dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL (Katedra Prawa Konstytucyjnego KUL)

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA - prowadzenie O. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL

10:00 - „Relacje Państwa oraz kościołów i innych związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej"
 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Katedra Prawa Wyznaniowego KUL)
10:30 - „Podstawy relacji stosunków Państwo - Kościół w Konstytucji Republiki Włoskiej"
 Prof. Gaetano Dammacco (Uniwersytet w Bari, Włochy)
11:00 - 11:45 - Przerwa na kawę

11:45 - „Zasada laickości w orzecznictwie Sądu Konstytucyjnego Republiki Włoskiej"
 Prof. Paolo Stafani (Uniwersytet w Bari, Włochy)
12:15 - „Ustawy majowe - o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP - z perspektywy 20 lat"
 Ks. Prof. dr hab. Henryk Misztal (Katedra Prawa Wyznaniowego KUL)
12:45 - Dyskusja

13:15 - 14:15 - Przerwa obiadowa

SESJA POPOŁUDNIOWA - prowadzenie dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL

14:15 - „Ocena obowiązywania Konkordatu zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Republiką Włoską w 25 - lecie od jego nowelizacji"
 Prof.  Maria Luisa Lo Giacco (Uniwersytet w Bari, Włochy)
14:45 - „Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską"
 Ks. Prof. dr hab. Józef Krukowski (Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL)
15:15 - „Relacje pozakonkordatowe pomiędzy Kościołem Katolickim a Państwem Włoskim"
 Prof. Roberta Santoro (Uniwersytet w Bari, Włochy)

15:45 - 16:00 - Przerwa na kawę

16:00 - „Zasada równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych"
 Mgr Kamila Doktór-Bindas (Katedra Prawa Konstytucyjnego KUL)
16:15 - „Bezstronność (neutralność) państwa w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych - rzeczywistość czy utopia?"
  Dr Marek Dobrowolski (Katedra Prawa Konstytucyjnego KUL)
16:30 - „Autonomia i współdziałanie w relacjach Państwa i Kościoła jako standard państwa prawa"
 Dr Przemysław Czarnek (Katedra Prawa Konstytucyjnego KUL)

16:45 - Zakończenie konferencji - dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2009, godz. 01:40 - Marta Ordon